Tình huống 126: Bị bỏng do áo hơi trong khi hàn

20/12/2016
Mô tả tai nạn: Một công nhân nước ngoài tử vong do áo hơi nối với đường dẫn oxy của anh ta bắt lửa từ tia hàn khi anh ta hàn trong một hộp thép.

Nguyên nhân tai nạn

① Sử dụng khí oxy không đúng mục đích

Khí oxy tràn vào áo hơi và phản ứng oxy hoá với cặn dầu trên áo và bốc cháy.

② Không sử dụng ống màu xanh để phân biệt khí oxy

Không sử dụng ống màu xanh để phân biệt khí oxy, và dẫn đến khả năng người công nhân bị nhầm lẫn.


Các biện pháp phòng ngừa những tai nạn tương tự

① Cấm sử dụng khí oxy không đúng mục đích

Chỉ sử dụng khí oxy cho những ứng dụng chính như hàn và cắt, và áo khí phải được bơm khí nén vào.

② Sử dụng ống màu xanh để dẫn khí oxy

Bình chứa và ống dẫn khí oxy phải có màu xanh để sử dụng cho đúng, và phải kiểm tra thường xuyên thiết bị cung cấp khí oxy để ngăn ngừa rò rỉ oxy.

Đánh dấu bình chứa

Khí

Thông thường

Ứng dụng y tế

Màu sắc

Đặc điểm

Màu sắc

Đặc điểm
Khí dễ nổ

Khí độc

Khí hoá lỏng

Xám

Đỏ

-

-

Hydrô

Cam

Trắng

-

-

Axetylen

Vàng

Đen

-

-

Amoniac hoá lỏng

Trắng

Đen

-

-

Clo hoá lỏng

Nâu

Trắng

-

-

Các khí khác

Xám

Trắng

Xám

-
Các khí khác

Oxy

Lục

Trắng

Trắng

Lục

Cacbon dioxit hoá lỏng

Lam

Trắng

Xám

Trắng

Nitơ

Xám

Trắng

Đen

Trắng

Bình cứu hoả

Đạo luật về Dịch vụ Cứu hoả

Trắng

-

-

Nitơ diôxit

Xám

Trắng

Lam

Trắng

Hêli

Xám

Trắng

Nâu

Trắng

Etylen

Xám

Trắng

Tía

Trắng

Xyclopropan

Xám

Trắng

Cam

Trắng

Các khí khác

Xám

Trắng

Xám

Trắng(Nguồn tin: Trích: Hướng dẫn an toàn cho công nhân sản xuất người nước ngoài, KOSHA)