Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp TLĐ: "Nghiên cứu xác định tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường ở người lao động thường xuyên phải làm ca kíp, làm thêm giờ và đề xuất giải pháp dự phòng"

02/08/2017
Chiều 02/08/2017, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn đề tài KHCN: "Nghiên cứu xác định tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường ở người lao động thường xuyên phải làm ca kíp, làm thêm giờ và đề xuất giải pháp dự phòng" do ThS. Vũ Xuân Trung – Trung tâm sức khỏe nghề nghiệp làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm có 5 thành viên do TSKH. Phạm Quốc Quân - Nghiên cứu viên cao cấp Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động làm chủ tịch Hội đồng.


ThS. Vũ Xuân Trung thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo tổng kết

Đái tháo đường là bệnh mang tính xã hội cao ở nhiều quốc gia bởi tốc độ phát triển nhanh chóng và mức nguy hại đến sức khỏe con người. Theo WHO dự báo, đái tháo đường sẽ trở thành nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ 7 trên thế giới vào năm 2030. Hiện nay, tỷ lệ người mắc đái tháo đường tại Việt Nam cũng tăng lên đáng kể. Đã có nhiều nghiên cứu về tỷ lệ mắc và các yếu tố nguy cơ gây bệnh đái tháo đường trong cộng đồng dân cư, tuy nhiên các nghiên cứu liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường ở người lao động, đặc biệt là các yếu tố nguy cơ đặc thù nghề nghiệp ở người lao động như làm ca kíp, làm thêm giờ... thì hầu như chưa được đề cập tới. Chính vì vậy, đề tài đã được tiến hành nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ hiện mắc và phân tích được một số yếu tố liên quan đến bệnh đái tháo đường ở người lao động thường xuyên phải làm việc ca kíp và làm thêm giờ. Từ đó đề xuất một số giải pháp dự phòng để bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người lao động mắc bệnh đái tháo đường trong các ngành nghề, công việc đã lựa chọn.

Sau khi nghe ThS. Vũ Xuân Trung thay mặt nhóm thực hiện đề tài  trình bày những nội dung nghiên cứu chính, các phương pháp nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng nghiệm thu đã có những trao đổi, nhận xét góp ý với nhóm thực hiện đề tài: Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu, các kết quả nghiên cứu thu được về cơ bản đáp ứng mục tiêu đề ra. Các biến số nghiên cứu khá phong phú được trình bày rõ ràng trong một bảng, theo từng mục tiêu nghiên cứu một cách khoa học, dễ theo dõi. Nhóm nghiên cứu đã dùng các kỹ thuật như phỏng vấn trực tiếp, cân, đo, xét nghiệm và hồi cứu số liệu qua hồ sơ khám sức khỏe của công nhân để thu thập thông tin trong nghiên cứu là khoa học và chuẩn xác. Các số liệu được xử lý trên phần mềm SPSS cho độ chính xác và độ tin cậy cao. Kết quả đã được so sánh, bàn luận với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác khá chặt chẽ. Kết quả nghiên cứu đã được phân tích, đánh giá trình bày trong 27 bảng và 13 biểu đồ rõ ràng, chính xác theo từng mục tiêu nghiên cứu.... Tuy nhiên, đề tài vẫn còn một số hạn chế cần bổ sung, chỉnh sửa: Cần đánh số trang, chương, tiểu mục đúng theo quy định. Cần chỉnh sửa tên một số bảng, biểu cho phù hợp với nội dung. Chỉnh sửa một số lỗi chính tả và in ấn ... Hội đồng nghiệm thu cũng đề nghị nhóm tác giả nghiên cứu bổ sung và chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng và giao nộp đầy đủ các sản phẩm của đề tài để đề tài hoàn thiện hơn. Hội đồng đã nhất trí thông qua với kết quả xếp loại B (29,4 điểm).

TTĐ

(Nguồn tin: Nilp.vn)