Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam làm việc với Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động.

13/09/2017
Chiều 12/09/2017, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động về phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp KHCN công lập và kế hoạch KHCN của Viện năm 2018. Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì buổi làm việc.


Toàn cảnh buổi làm việc

Cùng dự buổi làm việc, về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng, Mai Đức Chính, Trần Văn Thuật và đại diện một số cán bộ phòng, ban của Tổng Liên đoàn. Về phía Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động có đồng chí Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động; đồng chí Vũ Thanh Lương – Phó Viện trưởng cùng Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động,  đồng chí Đỗ Trần Hải đã báo cáo tình hình hoạt động của Viện trong thời gian qua và định hướng hoạt động khoa học của Viện giai đoạn 2018 – 2020. Trong 5 năm 2012 - 2016 Viện đã và đang thực hiện 113 đề tài/dự án các cấp, trong đó: 01 đề tài độc lập cấp nhà nước; 06 đề tài thuộc chương trình phối hợp cấp bộ; 05 đề tài thuộc chương trình trọng điểm cấp bộ; 111 đề tài/nhiệm vụ KH cấp bộ và cấp cơ sở. Số đề tài đã nghiệm thu là 86 đề tài. Trong số đề tài đã nghiệm thu chính thức có hơn 60% đề tài có sản phẩm được thử nghiệm thực tế... Để thực hiện chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020, Viện đã đề ra định hướng nghiên cứu KHCN giai đoạn 2018 – 2020 là đẩy mạnh một số hướng nghiên cứu tiên tiến, cơ bản, liên ngành giữa các lĩnh vực KH&CN, KHTN, KHXH&NV để phát triển lý luận, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chiến lược, chương trình quốc gia, xây dựng chế độ, chính sách an sinh xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích của giai cấp công nhân và người lao động. Về vệ sinh lao động: Viện đã và đang đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu phát hiện các bệnh liên quan đến nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp; đề xuất các tiêu chuẩn, phương pháp phát hiện, đánh giá bệnh nghề nghiệp bằng công cụ giám sát sinh học; ứng dụng các giải pháp phòng ngừa bệnh liên quan đến nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp. Về an toàn lao động: Nghiên cứu phát triển thế hệ các cơ cấu, dụng cụ, thiết bị an toàn thông minh dựa trên nguyên lý tích hợp kỹ thuật cơ điện tử; tin học hóa các kỹ thuật và công cụ quản lý, kiểm soát an toàn phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế ở Việt Nam; nghiên cứu, xây dựng các bộ công cụ nhận diện nguy cơ và đánh giá rủi ro nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất; nghiên cứu xây dựng đề xuất quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật An toàn lao động ....Về môi trường và điều kiện lao động: Nghiên cứu, đề xuất các vấn đề cơ bản đảm bảo an toàn môi trường và phát triển bền vững cũng như các cơ sở khoa học phục vụ quản lý, kiểm soát môi trường lao động; nghiên cứu đề xuất hệ thống quan trắc môi trường và điều kiện lao động quốc gia.... Về thông tin khoa học, tuyên truyền: Xây dựng các cơ sở dữ liệu tổng hợp, chuyên đề và các trang thông tin điện tử về khoa học và công nghệ; ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến trong hoạt động thông tin khoa học và công nghệ....Về các hoạt động dịch vụ: Viện triển khai thực hiện các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề về an toàn lao động, bao gồm an toàn sản xuất, an toàn hóa chất, phương tiện BVCN, tham gia huấn luyện về bảo hộ lao động cho doanh nghiệp....; đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp lưu động bao gồm: khám tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, tư vấn, huấn luyện sức khỏe nghề nghiệp, sơ cấp cứu tai nạn lao động..., khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng dân cư; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ công tác An toàn vệ sinh lao động, nâng cao nhận thức, kiến thức, năng lực hoạt động cho cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn, lực lượng cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động, mạng lưới an toàn vệ sinh viên và người lao động.


TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động báo cáo tại buổi làm việc.


Viện đang tiếp tục nâng cao năng lực, nguồn lực để có nhiều nghiên cứu từ các hoạt động thực tiễn của NLĐ, từ đó đưa ra những bằng chứng xác thực nhất về bệnh nghề nghiệp của NLĐ nhằm tham mưu giúp TLĐ có những quan điểm chính xác để bảo vệ sức khoẻ làm việc cho NĐL.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải cho rằng, Viện cần phải tính toán lộ trình đầu tư đội ngũ làm khoa học cho phù hợp; với mục tiêu các sản phẩm nghiên cứu và ứng dụng cần phải có thương hiệu và mang tầm quốc tế; cần rà soát các phòng thí nghiệm để từ đó có sự đầu tư cho tương xứng với đơn vị đầu đàn về nghiên cứu an toàn và vệ sinh lao động… Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Thị Thu Hồng đánh giá cao những thành tích đạt được của Viện trong thời gian qua. Mong Viện phấn đấu trở thành Viện tiên tiến trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng khoa học an toàn va vệ sinh lao động; Ủng hộ những quan điểm và đề xuất, kiến nghị của Viện; đồng thời đề nghị Viện tích cực vào cuộc nghiên cứu những vấn đề mới, vấn đề nóng, bức xúc về ATVSLĐ  ảnh hưởng tới sức khỏe NLĐ…


Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã đồng ý với phần lớn các kiến nghị của Viện và yêu cầu Viện tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP và Quyết định số 17/2017/QĐ-TTg. Đồng thời Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng yêu cầu phải bổ sung xây dựng tổ chức đoàn thể như: Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên cũng như xây dựng định hướng phát triển và các giải pháp thực hiện; phải có đội ngũ cán bộ nghiên cứu giỏi để đáp ứng yêu cầu và nâng cao vị thế của tổ chức CĐ trong công tác nghiên cứu khoa học; tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động; nghiên cứu, tham mưu cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn, kiểm tra công tác ATVSLĐ ở các địa phương. Tăng cường hợp tác với các bộ, ngành, địa phương, hợp tác quốc tế về lĩnh vực ATVSLĐ; tăng cường công tác quản lý của Viện về các mặt tài chính, tài sản…, đảm bảo cho Viện hoạt động hiệu quả, xứng đáng là đơn vị đầu đàn cả nước về công tác nghiên cứu khoa học an toàn vệ sinh lao động.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, TS. Đỗ Trần Hải thay mặt cho Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã cám ơn sự quan tâm của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và hứa sẽ tiếp tục phát huy những thành tích của Viện đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời xin tiếp thu những ý kiến, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để hoàn chỉnh đề án trình Tổng Liên đoàn trong thời gian tới.

TTĐ

(Nguồn tin: Nilp.vn)