Sửa đổi biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ, huấn luyện ATVSLĐ

14/11/2017
Ngày 20/10/2017, Bộ Tài Chính ra Thông tư số 110/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:


Thông tư 110/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2017.

Thông tư số 245/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

(Nguồn tin: Nilp.vn)