Họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KHCN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2018

15/11/2017
Ngày 15/11/2017, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp hội đồng tư vấn cho 02 nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ do Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Nam chủ trì thực hiện, bao gồm: “Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm bụi hữu cơ và bệnh viêm phế nang dị ứng ngoại lai ở người lao động ngành xay xát lúa gạo, chế biến thức ăn chăn nuôi, sản xuất mía đường, và sản xuất rượu bia thuộc khu vực phía Nam” và nhiệm vụ “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong bốc dỡ, vận chuyển lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long”. Hôi đồng tư vấn nhiệm vụ gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm Chủ tịch Hội đồng.


TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động - Chủ tịch Hội đồng

1. Nhiệm vụ: “Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm bụi hữu cơ và bệnh viêm phế nang dị ứng ngoại lai ở người lao động ngành xay xát lúa gạo, chế biến thức ăn chăn nuôi, sản xuất mía đường, và sản xuất rượu bia thuộc khu vực phía Nam” do TS. Trịnh Hồng Lân làm chủ nhiệm

Mục tiêu nghiên cứu của nhiệm vụ là đánh giá được thực trạng ô nhiễm bụi hữu cơ và sức khỏe người lao động có tiếp xúc trong môi trường lao động ngành xay xát lúa gạo, chế biến thức ăn gia súc gia cầm, chế biến mía đường và sản xuất đồ gỗ thuộc khu vực phía Nam; Xác định tỉ lệ bệnh viêm phế nang dị ứng ngoại lai ở người lao động tiếp xúc bụi hữu cơ thuộc ngành xay xát lúa gạo, chế biến thức ăn gia súc gia cầm, chế biến mía đường và sản xuất đồ gỗ thuộc khu vực phía Nam; Đề xuất tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh viêm phế nang dị ứng ngoại lai ở người lao động có tiếp xúc nghề nghiệp với bụi hữu cơ.

Nhiệm vụ được thực hiện với 4 nội dung chủ yếu: Khảo sát sơ bộ thực trạng môi trường lao động ngành công nghiệp sản xuất xay xát lúa gạo, chế biến thức ăn chăn nuôi, sản xuất đường mía và đồ gỗ; Đo đạc và đánh giá vi khí hậu, vi sinh vật và bụi hữu cơ trong môi trường lao động ngành công nghiệp sản xuất xay xát lúa gạo, chế biến thức ăn chăn nuôi, sản xuất đường mía và đồ gỗ; Đánh giá tình trạng sức khỏe hô hấp và bệnh viêm phế nang dị ứng ngoại lai của người lao động ngành công nghiệp và xay xát lúa gạo, chế biến thức ăn chăn nuôi, sản xuất đường mía và sản xuất đồ gỗ; Xây dựng tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh viêm phế nang dị ứng ở người lao động ngành công nghiệp xay xát lúa gạo, chế biến thức ăn chăn nuôi, sản xuất đường mía và đồ gỗ để đưa vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam.


TS. BS. Trịnh Hồng Lân thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ trình bày đề cương nhiệm vụ

Sau khi nghe TS. BS. Trịnh Hồng Lân thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ trình bày đề cương nhiệm vụ, Hội đồng xét duyệt đã khẳng định đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa thực tiễn cao và đã góp ý một số nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa vào đề cương để nhiệm vụ hoàn chỉnh hơn.

Tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, TS. Đỗ Trần Hải kết luận những nội dung cần điều chỉnh bố sung và đề nghị nhóm thực hiện nhiệm vụ sửa lại tên nhiệm vụ thành: “Nghiên cứu thực trạng phơi nhiễm bụi hữu cơ và bệnh viêm phế nang dị ứng ngoại lai ở người lao động ngành chế biến thức ăn chăn nuôi và sản xuất đồ gỗ”, qua đó nhiệm vụ sẽ được thực hiện trên 3 mục tiêu chính: Đánh giá được thực trạng phơi nhiễm bụi hữu cơ ở người lao động trong ngành chế biến thức ăn chăn nuôi và sản xuất đồ gỗ; Đánh giá được thực trạng mắc bệnh viêm phế nang dị ứng ngoại lai ở người lao động trong ngành chế biến thức ăn chăn nuôi và sản xuất đồ gỗ; Đề xuất ứng dụng tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh viêm phế nang dị ứng ngoại lai ở người lao động có tiếp xúc nghề nghiệp với bụi hữu cơ. Đồng thời, yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ và chỉnh sửa theo các ý kiến đóng góp của Hội đồng về tổng quan nghiên cứu, nội dung nghiên cứu cũng như sản phẩm và kết quả nghiên cứu để bổ sung vào đề cương cho phù hợp với tên của nhiệm vụ. Hội đồng cũng đã nhất trí thông qua với điểm trung bình là 84 điểm.

2. Nhiệm vụ: “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong bốc dỡ, vận chuyển lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long” do TS. Nguyễn Đắc Hiền làm chủ nhiệm


TS. Nguyễn Đắc Hiền thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày đề cương nhiệm vụ

Mục tiêu nghiên cứu của nhiệm vụ là: Đánh giá được thực trạng an toàn lao động, vệ sinh lao động trong bốc dỡ, vận chuyển lúa gạo đồng bằng sông Cửu long; Đề xuất được nhóm giải pháp cơ bản đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh lao động trong bốc dỡ, vận chuyển lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu long.

Nhiệm vụ có nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá được thực trạng an toàn lao động, vệ sinh lao động cho tất cả các công đoạn bốc dỡ, vận chuyển lúa gạo từ đồng ruộng đến nơi tiêu thụ, xuất khẩu ở đồng bằng sông Cửu long; Nghiên cứu phân tích chỉ ra các nguyên nhân gây mất an toàn lao động không đảm bảo vệ sinh lao động với người lao động, công cụ lao động và đối tượng lao động với công việc bốc dỡ, vận chuyển lúa gạo đồng bằng sông Cửu long; Xây dựng nhóm giải pháp cơ bản đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động với từng loại hình lao động và từng công đoạn cụ thể; Lựa chọn một giải pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động ở lĩnh vực bốc dỡ vận chuyển lúa gạo và triển khai thực hiện ở 2 cơ sở để có những nhận xét, kết luận ban đầu về kết quả của giải pháp.

Nhận xét về nội dung đề cương nghiên cứu của nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng đã có nhiều ý kiến đóng góp giúp cho nhóm thực hiện nhiệm vụ hoàn chỉnh hơn. Hội đồng cũng đã thống nhất sửa lại tên nhiệm vụ thành: “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong bốc dỡ vận chuyển thủ công lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu long”. Qua đó mục tiêu nghiên cứu của nhiệm vụ cũng được thay đổi: Đánh giá được tình hình tai nạn lao động, sức khỏe lao động trong bốc dỡ, vận chuyển thủ công lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu long; Đề xuất được giải pháp khả thi góp phần phòng ngừa tai nạn lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động bốc dỡ và vận chuyển thủ công lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu long.

Hội đồng đã nhất trí thông qua đề cương nhiệm vụ với số điểm trung bình là 77 điểm đồng thời đề nghị nhóm nghiên cứu chỉnh sửa lại phần tổng quan cũng như nội dung nghiên cứu cho phù hợp với tên nhiệm vụ đã được chỉnh sửa và yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của Hội đồng để bổ sung vào đề cương.

Thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ, TS. Trịnh Hồng Lân và TS. Nguyễn Đắc Hiền đã khẳng định nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hôi đồng để bổ sung, chỉnh sửa lại đề cương để trình và xin ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong thời gian tới./.

TTĐ


(Nguồn tin: Nilp.vn)