Bảo vệ chính mình khỏi - Căng thẳng nhiệt

27/11/2017
Sự căng thẳng nhiệt, từ môi trường nóng hoặc gắng sức, khiến cho công nhân có nguy cơ bị các bệnh như sốc nhiệt, kiệt sức do nhiệt, hoặc chuột rút do nhiệt.

Sốc nhiệt: là tình trạng xảy ra khi cơ thể không thể kiểm soát được nhiệt độ, và có thể gây tư vong hoặc tàn tật vĩnh viễn.

Kiệt sức do nhiệt: Là phản ứng của cơ thể khi bị mất quá nhiều nước và muối, thường do đổ mồ hôi

Chuột rút do nhiệt: Ảnh hưởng tới những công nhân bị ra nhiều mồ hôi trong các hoạt động gắng sức. Đổ mồ hôi làm mất muối và giảm độ ẩm của cơ thể.

Ngoài ra, Tờ rơi còn cung cấp thông tin về các triệu chứng liên quan đến "Sốc nhiệt" và "Kiệt sức do nhiệt" cũng như biện pháp sơ cứu, phòng ngừa.

Nội dung chi tiết có trong file đính kèm do NIOSH cung cấp

(Nguồn tin: NIOSH)