Bảo vệ chính mình khỏi – Cây độc

28/11/2017
Bất kể người nào làm việc ngoài đều có nguy cơ bị nhiễm các cây độc, ví dụ cây thường xuân độc, cây sồi độc và cây sơn độc.

Khi tiếp xúc với da, nhựa (có chất urushiol) của nhữn cây này có thể gây dị ứng. Khi đốt những cây độc này sẽ tạo ra khói và khi hít vào có thể gây tức ngực:

Công nhân có thể bị phơi nhiễm thông qua:

- Tiếp xúc trực tiếp với cây;

- Tiếp xúc gián tiếp (chạm vào các dụng cụ, con vật hoặc quần áo có chất urushiol);

- Hít phải những hạt có chứa chất urushiol khi đốt cây.

Ngoài ra, tờ rơi cocung cấp thông tin về các triệu chứng nhiễm độc và các biện pháp sơ cứu, phòng ngừa.

Nội dung chi tiết có trong file đính kèm, tài liệu do NIOSH cung cấp.

(Nguồn tin: NIOSH)