10 lời khuyên về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp đối với người sử dụng lao động và công nhân

29/11/2017
1. Trách nhiệm của người sử dụng lao động là thực hiện kiểm tra an toàn trước khi làm việc và giữ cho khu vực làm việc trật tự và gọn gàng.

2. Người sử dụng lao động phải đảm bảo một lối đi an toàn trong và ngoài khu vực làm việc.

3. Người sử dụng lao động phải cấp phát thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp, và công nhân phải mang những thiết bị bảo vệ cá nhân được cấp phát đó.

4. Người sử dụng lao động phải lắp đặt dây tiếp đất trên thiết bị diện, và cấp phát thiết bị cách điện để công nhân sử dụng khi thực hiện tất cả các công tác điện.

5. Người sử dụng lao động phải lắp đặt khóa trên công tắc khởi động của máy và thiết bị đang bảo trì, dựng biển báo “Đang bảo trì”.

6. Người sử dụng lao động phải đặt biển cảnh báo trên thùng chứa đựng hóa chất nguy hiểm và có hại. Biển cảnh báo phải bao gồm thông tin như tên chất, hình vẽ, mã số, cảnh báo người sử dụng, thông tin an toàn và nhà sản xuất.7. Người sử dụng lao động phải lắp đặt thiết bị an toàn phù hợp trên thiết bị nguy hiểm/có hại như là máy nén, máy cắt, hay bình khí nén.

8. Người sử dụng lao động phải lắp đặt rào chắn an toàn và nắp an toàn ở các địa điểm mà công nhân có thể bị rơi xuống hay vấp ngã.

9. Người sử dụng lao động phải cách ly chất dễ cháy nơi mà đang thực hiện công tác hàn hay cắt.

10. Khi công nhân đang làm việc trong một không gian khép kín, người sử dụng lao động phải đo mức oxy trước và trong khi làm việc.


(Nguồn tin: KOSHA)