10 lời khuyên về an toàn và sức khỏe trong xây dựng

01/12/2017
1. Tạo thói quen thực hiện kiểm tra an toàn trước khi làm việc, và duy trì môi trường làm việc trong khi làm việc để loại bỏ rủi ro về an toàn trước khi tai nạn xảy ra.

2. Người sử dụng lao động phải cấp phát cho công nhân thiết bị bảo vệ cá nhân như mũ bảo hiểm, giày bảo hộ và dây đeo an toàn. Công nhân phải tận dụng các thiết bị bảo vệ được cấp phát.

3. Lắp đặt chỗ để chân rộng ít nhất là 40cm khi làm việc trên địa điểm mà có thể bị rơi ngã. Lắp đặt rào chắn an toàn xung quanh mép để tránh bị rơi xuống.

4. Kế hoạch làm việc phải được lập và thực hiện theo cặp để sử dụng thiết bị thi công theo chủng loại, công suất, phương pháp vận hành và tuyến đường hoạt động.

5. Lắp đặt nắp cứng trên lỗ hở một cách chắn chắn. Nắp an toàn phải dễ trông thấy trong bóng tối. ại, công suất, phương pháp vận hành và tuyến đường hoạt động.

6. Kiểm tra dây tiếp đất và cầu dao cắt điện rò trên dây tiếp đất trên thiết bị điện để phòng ngừa điện giật. Nếu cần thiết, tắt nguồn cấp điện trước khi bắt đầu làm việc.

7. Nếu chỗ để chân không thể được lắp đặt ở vị trí làm việc dễ có tai nạn rơi ngã, hãy lắp đặt lưới an toàn càng gần với vị trí làm việc càng tốt.

8. Trước khi lắp đặt hay tháo dỡ khung đỡ ván khuôn, hãy khảo sát kết cấu của khung đỡ ván khuôn và tạo ra bản vẽ lắp ráp. Làm việc theo bản vẽ được tạo ra.

9. Thang cần phải vững chắc về mặt kết cấu. Thanh ngang cần phải cách nhau đồng đều. Nên có ít nhất là 60cm chiều dài thêm từ điểm thang dựa vào. Bảo đảm thang đúng vị trí để ngăn ngừa thang dang rộng và đổ ngã.

10. Lắp đặt giàn giáo theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định. Không vượt quá giới hạn tải làm việc. Tuân theo lệnh của giám sát viên và tháo rời giàn giáo theo trình tự quy định.


(Nguồn tin: KOSHA)