Nghiệm thu cấp cơ sở để tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn mã số: CTTĐ-2016/01/TLĐ.

03/01/2018
Sáng 03/11/2018, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: “Nghiên cứu xử lý các hợp chất dung môi hữu cơ bằng phương pháp ion hóa trong các phân xưởng in” do TS. Nguyễn Thắng Lợi – Trạm Quan Trắc và Phân tích môi trường làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm có 5 thành viên do TSKH. Phạm Quốc Quân – Nghiên cứu viên cao cấp Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm chủ tịch Hội đồng.Trong ngành in đang sử dụng nhiều loại nguyên liệu chứa dung môi hữu cơ như mực in, dung dịch làm ẩm, dung dịch rửa tấm bản, ru lô, máy móc…, nên trong quá trình sản xuất, dung môi hữu cơ thoát vào không khí môi trường lao động, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người lao động. Các kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy việc tiếp xúc thường xuyên với chất ô nhiễm nồng độ thấp hơn tiêu chuẩn cho phép, vẫn có thể dẫn đến bệnh nghề nghiệp do tính chất tích tụ của chất ô nhiễm trong cơ thể. Đối với dung môi hữu cơ thì càng cần phải quan tâm tới điều này vì khả năng gây ung thư của chúng. Kiểm soát dung môi hữu cơ trong không khí môi trường lao động là yêu cầu cấp thiết. Trong thời gian gần đây, công nghệ ion hoá hay còn gọi là công nghệ plasma lạnh (non-thermal plasma) đã và đang được quan tâm nghiên cứu để xử lý dung môi hữu cơ trong môi trường không khí và khí thải công nghiệp. Do vậy, đề tài được tiến hành nghiên cứu nhằm đánh giá được hiệu quả xử lý các hợp chất dung môi hữu cơ trong công nghệ in và một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý. Đồng thời lắp đặt, ứng dụng và đánh giá được hiệu quả xử lý dung môi hữu cơ của thiết bị thử nghiệm tại một phân xưởng in.

Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã thiết kế và xây dựng được hệ thống thí nghiệm đánh giá công nghệ xử lý dung môi hữu cơ bằng ion hoá; Hệ thống thiết bị xử lý dung môi hữu cơ trong không khí khu vực làm việc tại Công ty CP in Công đoàn Việt Nam; Sơ đồ nguyên lý, hồ sơ thiết kế chế tạo thiết bị ion hóa. Ngoài ra, đề tài còn chế tạo được 01 mẫu thiết bị tạo ion IG-01 và đánh giá các thông số kỹ thuật của nó.


TS. Nguyễn Thắng Lợi trình bày báo cáo tóm tắt đề tài

Sau khi nghe TS. Nguyễn Thắng Lợi thay mặt nhóm thực hiện đề tài  trình bày những nội dung nghiên cứu chính, các phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng nghiệm thu đã có những trao đổi, nhận xét góp ý với nhóm thực hiện đề tài: Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung, khối lượng nghiên cứu theo mục tiêu nghiên cứu. Các sản phẩm mà đề tài đã đạt được là hệ thống thí nghiệm nghiên cứu quá trình xử lý hơi dung môi hữu cơ bằng ion hóa và hệ thống thiết bị xử lý dung môi hữu cơ trong không khí khu vực làm việc tại Công ty CP in Công đoàn Việt Nam; 03 bộ Hồ sơ bản vẽ thiết kế tính toán, bãn vẽ kỹ thuật hệ thống thí nghiệm quá trình xử lý dung môi hữu cơ trong không khí; 03 Hồ sơ kỹ thuật với đầy đủ Sơ đồ nguyên lý, các thông số kỹ thuật công nghệ liên quan được chuẩn hóa. Tuy nhiên đề tài vẫn còn một số tồn tại cần bổ sung chỉnh sửa: Bố cục báo cáo còn dàn trãi, thiếu logic. Đề tài cần trình bày cách thức thực hiện đo lường thử nghiệm các thông số kỹ thuật công nghệ trong nghiên cứu triển khai theo các phương pháp đo chuẩn hoặc gần với điều kiện nghiên cứu triển khai để có thể nhận được kết quả đo chính xác, có độ tin cậy cao... Còn nhiều bộ phận/chi tiết cấu thành vật liệu quan trọng của hệ thống thiết bị tạo ion vẫn chưa được đề cập, xem xét và nghiên cứu giải quyết... Hội đồng cũng đã nhất trí thông qua trên cơ sở chỉnh sửa và bổ sung theo các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng.

TTĐ

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)