Kiểm tra an toàn trước khi làm việc: Xử lý tải hàng nặng

04/01/2018
Công tác cẩu trục rất nguy hiểm vì liên quan đến xử lý các tải hàng nặng. Điều quan trọng là kế hoạch làm việc cụ thể được tạo ra để đảm bảo các biện pháp an toàn được thực hiện, công cụ và thiết bị nâng chính xác được sử dụng theo cách phù hợp và hệ thống tín hiệu rõ ràng được thực hiện.

CÁC RỦI RO CHÍNH VỀ AN TOÀN BAO GỒM:

     - Tay hay chan bị kẹt khi nâng hay đặt tải hàng nặng xuống. Công nhân bị kẹt giữa thiết bị tải và bề mặt thi công.

     - Va chạm giữa xe nâng hay cần cẩu và công nhân. Công nhân bị rơi xuống từ thiết bị hàng trong khi đang chất hàng.

     - Tai nạn phát sinh do dây thừng được sử dụng để nâng tải hàng bị hư hỏng hay hao mòn.

     - Bong gần liên tục do cơ quá căng trong khi mang vác tải hàng. Thương tích do nhiệt độ quá mức hay bề mặt tải hàng quá sắc cạnh. Vấp ngã trên tải hàng.

DANH SÁCH KIỂM TRA AN TOÀN:


CÁCH XỬ LÝ TẢI HÀNG NẶNG AN TOÀN:

• Nguyên nhân gây tai nạn thường gặp:

     - Tư thế không ổn định và tải hàng quá nặng.

     - Sử dụng các thiết bị không đúng cách.

     - Xử lý các tải hàng nặng mà không có tầm nhìn rõ ràng.

     - Các tải hàng buộc không chặt bị rơi xuống.

     - Kiến thức không đầy đủ về các nguy hiểm liên quan đến xử lý các đồ vật nặng.

     - Xử lý tải hàng nặng trong khu vực tổ chức kém.

     - Đào tạo không đầy đủ về xử lý tải hàng nặng.

Phòng ngừa tai nạn trong công tác hàng nặng:


(Nguồn tin: KOSHA)