10 lời khuyên về An toàn và Sức khỏe khi Sử dụng thiết bị

04/01/2018

10 LỜI KHUYÊN CHUNG:

1. Thực hiện kiểm tra an toàn thiết bị và môi trường làm việc trước khi bắt đầu làm việc.

2. Lập kế hoạch làm việc theo chủng loại, công suất, tuyến đường hoạt động và phương pháp vận hành thiết bị.

3. Phân công nhân viên tín hiệu và giao tiếp bằng cách ra hiệu.

4. Thực hiện biện pháp an toàn để ngăn ngừa rơi ngã và va chạm.

5. Sử dụng thiết bị chỉ dành cho mục đích dự kiến.

6. Không vượt quá giới hạn tải trọng định sẵn.

7. Lắp đặt khối an toàn khi thực hiện bảo trì. Tuân theo đúng trình tự công việc.

8. Theo dõi chặt chẽ việc thực hiện giới hạn tốc độ.

9. Đảm bảo thiết bị được vận hành bởi nhân viên vận hành có giấy phép.

10. Dừng động cơ và gài phanh trước khi rời khỏi ghế lái xe.

VỚI TỪNG LOẠI THIẾT BỊ:

     • Máy đào đất:

          - Lắp đặt chốt an toàn để giữ gàu ngoạm đúng vị trí.

          - Đảm bảo tuyến đường làm việc an toàn để ngăn lật đổ khi trên đường dốc.

          - Giữ thiết bị cảnh báo ngược trong tình trạng hoạt động.

          - Không sử dụng máy đào đất cho bất kỳ mục đích nào ngoài đào đất.

          - Nhân viên vận hành phải mang dây an toàn. Không cho phép có hành khách.

     • Cần cẩu di động:

          - Sử dụng sản phẩm với nhãn KCs (được sản xuất sau ngày 1 tháng 10 năm 2009).

          - Bảo đảm nền đất dưới giá đỡ không bị lún.

          - Xác nhận chốt an toàn của móc hoạt động bình thường.

          - Bảo đảm trong bán kính hoạt động không có nhân viên khi nâng tải hàng.

          - Xác định những chướng ngại vật nguy hiểm, ví dụ như đường dây cao áp.

          - Kiểm tra tình trạng của dây bện và móc.

          - Kiểm tra tải hàng có siết chặt chắc chắn không. Kiểm tra buộc kỹ lưỡng.

     • Xe đổ đất:

          - Kiểm tra trước nền đất có nguy cơ bị lún không.

          - Giữ phanh trong tình trạng hoạt động.

          - Gài phanh trước khi rời ghế lái xe.

          - Kiểm tra lốp có mòn không.

     • Sàn công tác nâng:

          - Sử dụng sản phẩm có nhãn KCs (sản xuất sau ngày 1 tháng 7 năm 2009).

          - Kiểm tra độ ổn định và bằng phẳng của vị trí lắp đặt.

          - Kiểm tra mức phù hợp của giá đỡ và chỗ dựa.

          - Công nhân trên sàn phải sử dụng dây đeo an toàn.

          - Bảo đảm trong bán kính hoạt động không có nhân viên.

          - Không vượt quá giới hạn trọng lượng tối đa quy định cho sàn.

          - Kiểm tra độ ổn định của sàn công tác trước khi bắt đầu làm việc.

     • Xe nâng:

          - Duy trì tầm nhìn rõ ràng.

          - Không vượt quá giới hạn tải làm việc quy định.

          - Bảo đảm thiết bị cảnh báo ngược trong tình trạng hoạt động.

          - Không có hành khách trên bộ phận hình chạc.

          - Lắp đặt đèn cảnh báo.

(Nguồn tin: KOSHA)