Kế hoạch hành động về An toàn và Sức khỏe cho lao động trẻ

07/05/2018
Kế hoạch Hành động về An toàn và Sức khỏe cho Lao động trẻ được Dự án An toàn và Sức khỏe cho Lao động trẻ (SafeYouth@Work) xây dựng.

Lao động trẻ là lao động dễ bị tổn thương

Mỗi ngày, khoảng 7.600 người chết vì tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, và khoảng 1 triệu người bị thương do tai nạn lao động. Cần cải thiện an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc cho mọi người lao động, đặc biệt là lao động trẻ bởi họ có tỉ lệ tai nạn lao động phi tử vong cao hơn 40% so với nhóm lao động lớn tuổi hơn theo nghiên cứu gần đây.

Mỗi  năm  có  khoảng  40  triệu  lao  động  trẻ  trên  toàn  cầu  bước  chân  vào  thị trường lao động, đưa đến thách thức to lớn cho cộng đồng quốc tế trong việc tạo  ra  các  cơ  hội  việc  làm  an  toàn  và  đảm  bảo  sức  khỏe  cho  tất  cả  người  lao động, đặc biệt cho thế hệ trẻ. Phần lớn trong số họ làm việc trong nền kinh tế phi chính thức và các công việc có nguy cơ cao như nông nghiệp và xây dựng. 

Kế hoạch Hành động về An toàn và Sức khỏe cho Lao động trẻ được Dự án An toàn và Sức khỏe cho Lao động trẻ (SafeYouth@Work) xây dựng. Dự án do Bộ Lao động Hoa Kỳ (USDOL) tài trợ, hướng tới cải thiện an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (ATSKNN) cho lao động trẻ từ độ tuổi lao động tối thiểu tới 24 tuổi, và xây  dựng  văn  hóa  phòng  ngừa  về  ATSKNN.  Dự  án  tập  trung  vào  4  mục  tiêu chính: (1) Hỗ trợ chính phủ các nước thu thập, sử dụng thông tin về ATSKNN một cách kịp thời và hiệu quả; (2) Hỗ trợ tăng cường khung chính sách và pháp luật nhằm bảo vệ lao động trẻ tốt hơn; (3) Nâng cao năng lực cho đối tác ba bên nhằm giải quyết các mối nguy hiểm và rủi ro tại nơi làm việc; và (4) Nâng cao nhận thức, kiến thức  trên phạm vi toàn cầu về các mối nguy hiểm và rủi ro lao động trẻ gặp phải tại nơi làm việc. 

Chi tiết xem tại: Kế hoạch hành động về An toàn và Sức khỏe cho lao động trẻ

(Nguồn tin: ILO)