Sơ đồ tổ chức


Viện trưởng:

TS. Đỗ Trần Hải

Ủy Viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Tổng Liên đoàn LĐVN


Phó Viện trưởng:

ThS. Vũ Thanh Lương

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA

VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG


(Nguồn tin: VNNIOSH)

buca escort