Sơ đồ tổ chức


Viện trưởng:

TS. Nguyễn Anh ThơPhó Viện trưởng:

TS. Vũ Xuân Trung

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA

VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG


​​​​

(Nguồn tin: VNNIOSH)