Đơn vị thành viên

- Văn phòng Viện

Địa chỉ: 99 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 85856260; Fax: (024) 38221503

E-mail: vanphong@vnniosh.vn    

 

- Trạm quan trắc và phân tích Môi trường lao động:

Địa chỉ: 99 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
ĐT: 024 - 22172473; 
Email: moitruonglaodong@vnniosh.vn   website: http://vnniosh.vn/tramquantrac/

 

- Trung tâm An toàn lao động:

Địa chỉ: 216 Nguyễn Trãi, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
ĐT: 024 - 85856276;  
Email: trungtamantoan@vnniosh.vn   website: trungtamantoan.vn

 

- Trung tâm Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường

Địa chỉ : 216 Nguyễn Trãi, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Tel : (024) 39945740/ 35542371 
E-mail : kiemsoatonhiem.LEC@vnniosh.vn
       Website : www.clpe.com.vn

 

- Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp 

Địa chỉ : 216 Nguyễn Trãi, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
ĐT: (024) 35540494; Fax: 024.35544010
Email:  khambenhnghe@vnniosh.vn              Website: http://khambenhnghe.com/

 

-  Tạp chí Bảo hộ lao động 

Địa chỉ: 216 Nguyễn Trãi, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
ĐT: 04 - 35573132 Fax: 04 - 35542871
Email: tapchibhld@hn.vnn.vn           

 

- Phân viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Nam

Địa chỉ: 124 -126 Đường Lê Lai, Q1 - TP.HCM
Điện thoại: (84-028) 39257032; Fax: (84-8) 38393230
E-mail: vnniosh_hcm@vnniosh.vn              Website: www.baoholaodong.org/

 

 - Phân viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung

Địa chỉ: 178 Triệu Nữ Vương - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (84-0236) 3822831; Fax: (84-0511) 3584427
E-mail: vnniosh_dn@vnniosh.vn       
website: http://antoansuckhoemoitruong.com


(Nguồn tin: VNNIOSH)