Thành tích của Viện

Viện đã được tặng thưởng:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2015)
- Huân chương Độc lập hạng Nhất (2011)
- Huân chương Độc lập hạng Nhì (2006)
- Huân chương Độc lập hạng Ba (2001)
- Huân chương Lao động hạng Nhất (1991)
- Huân chương Lao động hạng Nhì (1981)
- Huân chương Lao động hạng Ba (2002 và 2004 cho 2 Phân viện)
- Cờ của TLĐLĐVN
- Nhiều bằng khen của Nhà nước và Bộ KHCN và Môi trường
- Nhiều bằng sáng chế công vụ
- Nhiều giải thưởng Quốc gia, Huy chương vàng, cúp vàng về chất lượng các sản phẩm KHCN


      


(Nguồn tin: VNNIOSH)