Bước đầu nghiên cứu đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh lao động tại các nhà máy đường khu vực miền Trung

10/10/2018
Đánh giá các mối nguy hại ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động (NLĐ) ở các nhà máy (NM) đường là vấn đề quan trọng và cần thiết hiện nay.

Nghiên cứu tổng quan về thiết kế quần áo đua xe đạp thể thao

26/09/2018
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu tổng quan về thiết kế quần áo cho vận động viên đua xe đạp. Đã xác định được các nhóm chỉ tiêu về yêu cầu chất lượng, các dấu hiệu kích thước cơ thể người sử dụng ...

Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm đế giầy bảo hộ lao động chống xăng, dầu, mỡ bằng hỗn hợp (blend) cao su butadien acrylonitil (NBR) và nhựa nhiệt dẻo polypropylen (PP)

28/06/2018
Tóm tắt Nghiên cứu chế tạo đế giầy, ủng chống xăng dầu mỡ trên cơ sở blend giữa cao su butadien acrylonitil (NBR) và nhựa nhiệt dẻo polypropylen (PP) là một hướng nghiên cứu hoàn toàn mới tại Việt ...

Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số bộ lọc của mặt nạ, bán mặt nạ phòng độc

27/06/2018
Tóm tắt: Việc kiểm tra, đánh giá khả năng lọc hơi khí độc của PTBVCQHH đã được Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động nghiên cứu trong nhiều năm qua. Hệ thống thiết bị đánh giá chất lượng bộ lọc của ...

Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số phương tiện chống rơi ngã cá nhân

22/05/2018
TÓM TẮT: Để đáp ứng các yêu cầu của công tác quản lý nhà nước và nghiên cứu khoa học về an toàn lao động, đồng thời từng bước xây dựng một Phòng thử nghiệm quốc gia đánh giá hợp chuẩn, hợp quy các ...

Xây dựng hệ công thức thiết kế găng tay bảo vệ sử dụng trong môi trường nitơ hóa lỏng

08/03/2018
TÓM TẮT Phương tiện bảo vệ cá nhân được sử dụng để giảm thiểu sự tiếp xúc của người lao động với các nguy cơ có hại xảy ra ngoài tầm kiểm soát và nhằm mục đích giảm sự rủi ro xuống mức thấp nhất có ...