Đánh giá thực trạng ATVSLĐ và tình hình áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ tại doanh nghiệp sản xuất cơ khí

14/08/2023
Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng An toàn Vệ sinh Lao động (ATVSLĐ) và tình hình áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ tại 24 doanh nghiệp sản xuất cơ khí thuộc 3 miền Bắc-Trung-Nam, sử dụng phương pháp ...

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ phương tiện bảo vệ cá nhân trên công trường xây dựng.

22/12/2022
Phương tiện bảo vệ cá nhân (PTBVCN) là giải pháp cuối cùng dùng để bảo vệ người lao động (NLĐ) phòng tránh những mối nguy hiểm có hại tại nơi làm việc. Dù vậy, PTBVCN vẫn giữ một vị trí khá quan ...

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật của quần áo bảo hộ lao động phổ thông cho nam và nữ

31/03/2022
Báo cáo giới thiệu kết quả nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật của quần áo bảo hộ lao động phổ thông (QABHLĐPT). Những kết quả đạt được của đề tài nhằm đưa ra tiêu chuẩn đảm bảo an toàn ...

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cỡ số quần áo bảo hộ lao động phổ thông cho nam và nữ

19/03/2022
Báo cáo giới thiệu kết quả nghiên cứu về tiêu chuẩn hệ thống cỡ số quần áo bảo hộ lao động cho công nhân lao động phổ thông hiện nay. Những kết quả đạt được của đề tài nhằm đảm bảo độ vừa vặn cho ...

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thông tin an toàn sức khỏe của người lao động ngành xây dựng

21/12/2021
Xây dựng cơ sở dữ liệu là một xu hướng được các doanh nghiệp khai thác rất nhiều và cũng có nhiều đề tài nghiên cứu liên quan. Tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào đề cập, phát triển xây dựng cơ sở dữ ...

Đánh giá định lượng rủi ro nghề nghiệp tại cơ sở chế biến thủy sản khu vực Miền Trung

01/10/2021
Tóm tắt Báo cáo trình bày nghiên cứu đánh giá định lượng rủi ro nghề nghiệp (RRNN) cho Công ty TNHH Chế biến thủy sản D&N ở khu vực miền Trung. Kết quả đánh giá cho thấy: trong 3 năm (từ 2017 đến ...