Xây dựng hệ công thức thiết kế găng tay bảo vệ sử dụng trong môi trường nitơ hóa lỏng

08/03/2018
TÓM TẮT Phương tiện bảo vệ cá nhân được sử dụng để giảm thiểu sự tiếp xúc của người lao động với các nguy cơ có hại xảy ra ngoài tầm kiểm soát và nhằm mục đích giảm sự rủi ro xuống mức thấp nhất có ...

Nghiên cứu, chế tạo ‘Bàn rửa và khử trùng’ trên cơ sở công nghệ hoạt hóa điện hóa

26/02/2016
Gần đây, Viện Công nghệ môi trường (CNMT) – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu thành công việc sử dụng dung dịch hoạt hóa điện hóa (HHĐH) anolyte khử trùng trong y tế, nước ...

Quy trình phân hủy thuốc bảo vệ thực vật tại chỗ bằng phương pháp hóa học kết hợp sinh học

18/12/2015
Tóm tắt Các quá trình oxi hóa nâng cao là những quá trình phân hủy oxi hóa dựa vào gốc tự do hoạt động hydroxyl *HO được tạo ra ngay trong quá trình xử lý.

Nghiên cứu xây dựng hệ thống cỡ số quần áo bảo hộ cho nữ công nhân lao động phổ thông

17/12/2015
Tóm tắt: Báo cáo giới thiệu kết quả nghiên cứu về hệ thống cỡ số quần áo bảo hộ lao động cho nữ công nhân lao động phổ thông hiện nay.