Nghiên cứu, chế tạo ‘Bàn rửa và khử trùng’ trên cơ sở công nghệ hoạt hóa điện hóa

26/02/2016
Gần đây, Viện Công nghệ môi trường (CNMT) – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu thành công việc sử dụng dung dịch hoạt hóa điện hóa (HHĐH) anolyte khử trùng trong y tế, nước ...

Quy trình phân hủy thuốc bảo vệ thực vật tại chỗ bằng phương pháp hóa học kết hợp sinh học

18/12/2015
Tóm tắt Các quá trình oxi hóa nâng cao là những quá trình phân hủy oxi hóa dựa vào gốc tự do hoạt động hydroxyl *HO được tạo ra ngay trong quá trình xử lý.

Nghiên cứu xây dựng hệ thống cỡ số quần áo bảo hộ cho nữ công nhân lao động phổ thông

17/12/2015
Tóm tắt: Báo cáo giới thiệu kết quả nghiên cứu về hệ thống cỡ số quần áo bảo hộ lao động cho nữ công nhân lao động phổ thông hiện nay.

Cải thiện điều kiện an toàn máy trong sản xuất nông nghiệp

14/12/2015
Tóm tắt: Áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp là chủ chương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nó mang lại hiệu quả kinh tế cho hầu hết các vùng kinh tế trên cả nước. Việc áp dụng máy, ...