Một số giải pháp hoàn thiện quy định về làm thêm giờ và thời giờ nghỉ ngơi trong ngày làm việc

22/05/2018
Việc khống chế số giờ làm thêm nhằm mục đích chính là bảo vệ sức khỏe người lao động (NLĐ), đồng thời cũng có tác động buộc người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải tổ chức lao động hợp lý hoặc tuyển thêm ...

Thực trạng thực hiện pháp luật bảo vệ không khí trong môi trường làng nghề ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng

03/10/2016
Việc thực hiện pháp luật về bảo vệ không khí trong môi trường làng nghề bên cạnh một số kết quả đạt được vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Do đó, bài báo này sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện ...

Thành tựu và hạn chế trong công tác AT-VSLĐ tại Việt Nam, nguyên nhân và bất cập từ góc độ người lao động

07/12/2015
Tóm tắt: Sau 20 năm kể từ khi Bộ luật lao động có hiệu lực (01/01/1995), công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại Việt Nam ngày càng hoàn thiện, đạt được nhiều thành tựu và dần đáp ứng ...

Xác định những nghiên cứu ưu tiên trong công tác nghiên cứu an toàn vệ sinh lao động sẽ giúp Châu Âu đạt được mục tiêu đề ra đến năm 2020

05/04/2014
Cơ quan An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc Châu Âu (EU-OSHA) vừa xác định những nghiên cứu ưu tiên trong công tác an toàn và vệ sinh lao động để đạt được mục tiêu đề ra đến năm 2020.

Xây dựng mô hình quản lý hoạt động an toàn, vệ sinh lao động trong các trường đại học và cao đẳng

05/12/2013
TS. Vũ Thị Thanh Bình Nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo công tác BHLĐ ngành Giáo dục

Phấn đấu đưa Viện NC KHKT Bảo hộ lao động phát triển ngang tầm khu vực

03/10/2013
“Trong nhiệm kỳ 2013-2018, sẽ phấn đấu để đến năm 2020, đưa Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động (KHKT BHLĐ) trở thành tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ An toàn vệ sinh lao động ...