Nghiên cứu có liên quan

Nghiên cứu mới cho thấy tỷ lệ mất thính lực ở những công nhân tiếp xúc với tiếng ồn trong ngành Dịch vụ

Nghiên cứu mới từ Viện An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Hòa Kỳ (NIOSH) ước tính rằng một lượng lớn người lao động tiếp xúc với tiếng ồn trong ngành ...