Nghiên cứu có liên quan

Nghiên cứu nước ngoài

WHO/ILO: Kế hoạch khung về rà soát, đánh giá hệ thống các trường hợp phơi nhiễm với tiếng ồn tại nơi làm việc và ảnh hưởng của phơi nhiễm tiếng ồn nghề nghiệp tới bệnh tim mạch ở người lao động

Trong bài báo này, chúng tôi sẽ trình bày kế hoạch khung về rà soát, đánh giá một cách có hệ thống các thông số giúp ước tính số ca tử vong và số năm ...