Nghiên cứu có liên quan

Bệnh phổi trong công nhân ngành dệt may

Từ những năm 1970, Viện Quốc gia An toàn vệ sinh lao động Hoa Kỳ (NIOSH) đã nghiên cứu để ngăn ngừa tình trạng bệnh tật do bụi bông.
buca escort