Nghiên cứu có liên quan

Một số bất cập và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật lao động về kỷ luật lao động

Bài viết tập trung phân tích một số bất cập trong quy định của pháp luật về kỷ luật lao động. Đồng thời, bài viết kiến nghị một số giải pháp nhằm ...

Nghiên cứu nước ngoài

WHO/ILO: Kế hoạch khung về rà soát, đánh giá hệ thống các trường hợp phơi nhiễm với tiếng ồn tại nơi làm việc và ảnh hưởng của phơi nhiễm tiếng ồn nghề nghiệp tới bệnh tim mạch ở người lao động

Trong bài báo này, chúng tôi sẽ trình bày kế hoạch khung về rà soát, đánh giá một cách có hệ thống các thông số giúp ước tính số ca tử vong và số năm ...