Kết quả điều tra một số chỉ tiêu nhân trắc học (chỉ tiêu tĩnh) của người Việt Nam trong lứa tuổi lao động giai đoạn hiện nay

19/06/2020
Bài báo trình bày sơ bộ kết quả thực hiện đo trực tiếp các chỉ tiêucân nặng chiều cao đứng, chiều cao ngồi, rộng vai, rộng mông, dài tay và dài chân trên 5148 đối tượng thuộc các ngành nghề nông-công ...

Kết quả điều tra một số dấu hiệu tầm hoạt động tay (dấu hiệu nhân trắc động) của người Việt Nam trong lứa tuổi lao động giai đoạn hiện nay

16/06/2020
Bài báo trình bày sơ bộ kết quả thực hiện đo trực tiếp 18 thông số tầm hoạt đông (THĐ) tay trên 9 mặt phẳng ngang theo tia góc 900 của 2973 đối tượng trong các ngành nghề nông-công nghiệp, học ...

Nghiên cứu nhận diện và đánh giá nguy cơ tiếp xúc nghề nghiệp của người lao động vận hành máy dán ép cao tần ngành sản xuất giầy da

10/03/2020
Nghiên cứu áp dụng phương pháp nhận diện và đánh giá nguy cơ cho thiết bị sản xuất trên người lao động vận hành máy dán ép cao tần trong ngành sản xuất giày da. Các nhóm nguy cơ được đánh giá là tiếp ...

Thực trạng phơi nhiễm nghề nghiệp với Formaldehyde tại các công ty sản xuất gỗ các tỉnh Đông Nam Bộ 2018

13/12/2019
Để sản xuất được các mặt hàng đồ gỗ cần sử dụng các loại keo dán với thành phần chính là formaldehyde 37%. Năm 2004, Tổ chức nghiên cứu ung thư thế giới (IARC) đã xác định formaldehyde là một tác ...