Hiện trạng sức khỏe dinh dưỡng của người lao động trong các cơ sở dệt may và giầy da

02/07/2018
Nhánh đề tài “Đánh giá gánh nặng lao động và xác định nhu cầu dinh dưỡng theo mức tiêu hao năng lượng và một số bệnh điển hình liên quan đến dinh dưỡng của người lao động ...

Chăm sóc sức khỏe, giảm thiểu bệnh hô hấp ở người lao động tại mỏ than Phấn Mễ Thái Nguyên

14/05/2018
Tóm tắt: Nghiên cứu can thiệp chăm sóc sức khỏe được áp dụng tại mỏ than Phấn Mễ Thái Nguyên nhằm giảm thiểu các bệnh đường hô hấp.

Stress và các yếu tố liên quan ở công nhân một công ty giày da thuộc tỉnh Bình Dương

11/05/2018
Tóm tắt: Nhằm mục đích mô tả tỷ lệ stress và các yếu tố liên quan ở công nhân giày da tại một công ty ở tỉnh Bình Dương năm 2017, một nghiên cứu mô tả, thiết kế cắt ngang, được tiến hành trên 394 ...

Bệnh sạm da nghề nghiệp và các yếu tố liên quan ở công nhân hai công ty xăng dầu thành phố Hồ Chí Minh

10/05/2018
Tóm tắt: Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm xác định tỷ lệ bệnh sạm da nghề nghiệp và các yếu tố liên quan ở công nhân xăng dầu tại Công ty xăng dầu C và công ty xăng dầu N, Thành Phố Hồ Chí Minh được ...

Kiến thức, thực hành sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật của người chuyên canh cà phê tại xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, tỉnh Đăk Lăk năm 2016

09/05/2018
Tóm tắt: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 385 đối tượng trồng cà phê từ 18 tuổi trở lên theo phương pháp chọn ngẫu nhiên hệ thống với mục tiêu mô tả kiến thức, thực hành về sử dụng hóa ...