Tình hình sức khỏe, cơ cấu bệnh tật của nữ công nhân may thuộc công ty Đ.T, tỉnh Đồng Nai qua khám sức khỏe định kỳ năm 2020.

27/09/2022
Nghiên cứu cắt ngang mô tả, hồi cứu số liệu sức khỏe định kỳ, quan trắc môi trường nhằm đánh giá thực trạng sức khỏe, cơ cấu bệnh tật của nữ công nhân may Đ.T, tỉnh Đồng Nai. Kết quả cho thấy: Nữ ...

Đánh giá và phân loại mức độc hại của gánh nặng lao động cho các đơn vị công việc tại một số cơ sở thoát nước và xử lý nước thải khu vực miền Trung

21/09/2022
Bài viết nghiên cứu đánh giá và phân loại mức độc hại của gánh nặng lao động cho các công việc tại một số cơ sở thoát nước và xử lý nước thải khảo sát ở khu vực miền Trung gồm: 40 đơn vị công việc và ...

Xây dựng kỹ thuật định lượng Methyl Isobutyl Ketone trong nước tiểu bằng phương pháp sắc ký khí

28/06/2022
Trên thế giới, nhiều nước đã sử dụng Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) niệu làm chỉ số giám sát sinh học cho người lao động có tiếp xúc nghề nghiệp với MIBK. Việt Nam chưa có chỉ số giám sát sinh học cho ...