Đánh giá tình trạng viêm phế nang dị ứng ngoại lai ở công nhân và đề xuất các tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm tại Việt Nam

25/03/2021
Bệnh viêm phế nang dị ứng ngoại lai (VPNDUNL) là một loại bệnh nghề nghiệp do tiếp xúc với dị nguyên có trong các loại bụi hữu cơ đã được Tổ chức lao động thế giới (ILO) đã được đưa vào danh mục bệnh ...

Thực trạng môi trường lao động trong ngành chế biến thức ăn chăn nuôi và sản xuất đồ gỗ có ảnh hưởng đến sức khỏe hô hấp và viêm phế nang dị ứng ngoại lai ở công nhân

17/03/2021
Theo báo cáo về danh mục bệnh nghề nghiệp của Tổ chức lao động thế giới (ILO) 2010, Bệnh viêm phế nang dị ứng ngoại lai (VPNDUNL) đã được đưa vào danh mục bệnh nghề nghiệp.Tuy nhiên tại Việt Nam, các ...

Đánh giá tư thế lao động tại một số cơ sở sản xuất cơ khí vừa và nhỏ theo phương pháp phân tích OWAS

09/03/2021
Nghiên cứu phát hiện các yếu tố Ecgônômi liên quan đến nghề nghiệp do tư thế lao động bất lợi, đề tài đã sử dụng hệ thống phân tích tư thế làm việc OVAKO (OWAS) để phân tích tư thế lao động tại một ...

Nghiên cứu đặc điểm hình dáng bàn tay của nam công nhân xây dựng tuổi từ 20 đến 30

08/03/2021
Bài báo đã tiến hành nghiên cứu thực nghiệm diều tra cắt ngang và đo trực tiếp các kích thước nhân trắc bàn tay của 128 nam công nhân xây dựng trong độ tuổi 20-30. Đã xác định được bộ dữ liệu 26 ...

Đánh giá chỉ số rủi ro sức khỏe do tiếp xúc với khí H2S của người lao động làm việc ở công ty thoát nước và xử lý nước thải tại thành phố Đà Nẵng

18/12/2020
Qua nghiên cứu khảo sát, quan trắc về mức độ tiếp xúc của người lao động đối với khí H2S và đánh giá chỉ số rủi ro sức khỏe tại vị trí làm việc ở công ty thoát nước và xử lý nước thải khu vực miền ...

Tình hình sức khỏe người lao động trong các cơ sở chế biến thủy sản khu vực miền trung do phơi nhiễm với khí clo trong môi trường lao động

16/12/2020
Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng sức khỏe của 401 người lao động phơi nhiễm với khí Clo trong môi trường làm việc tại 4 cơ sở chế biến thủy sản khu vực miền Trung.Kết quả nghiên cứu cho thấy ...

Đánh giá thực trạng mắc bệnh mắt ở công nhân sản xuất linh kiện điện tử

15/12/2020
Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành nhằm phát hiện các triệu chứng và bệnh mắt của công nhân tại 2 nhà máy sản xuất linh kiện điện tử. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tỷ lệ công nhân phàn nàn về nhức ...
buca escort