Đánh giá gánh nặng công việc nâng nhấc bằng tay theo phương trình nâng nhấc

20/06/2022
Đau thắt lưng và chấn thương do hoạt động nâng nhấc bằng tay là một trong những vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp mà y tế dự phòng phải đối mặt. Mặc dù đã có những nỗ lực kiểm soát, bao gồm các ...

Tác động tích lũy của tiếp xúc dung môi hữu cơ ảnh hưởng đến tình trạng Stress tại nơi làm việc ở công nhân ngành da giầy

30/03/2022
Công nhân tiếp xúc với dung môi hữu cơ (DMHC) được lặp đi lặp lại nhiều lần theo thời gian trong các ngành công nghiệp, đã dẫn đến tình trạng tích lũy những tác hại không mong muốn, do quá trình ...

Mối liên quan giữa tiếp xúc nhiệt độ cao kết hợp hơi dung môi hữu cơ và sự thay đổi về test tâm thần kinh ở công nhân ngành da giầy

18/03/2022
Một nghiên cứu cắt ngang ở công nhân ngành công nghiệp giầy để tìm hiểu mối liên quan giữa sự thay đổi về các thử nghiệm phản xạ thần kinh ở công nhân ngành da giầy và các yếu tố nguy cơ là phơi ...

Xây dựng quy trình kỹ thuật phân tích định lượng HEXAMETHYLEN DIAMIN (HDA) - sản phẩm chuyển hóa của HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE (HDI) trong nước tiểu bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ (LC/MSMS)

30/06/2021
Xây dựng Quy trình kỹ thuật phân tích Hexamethylen diamin (HDA) niệu - chất chuyển hóa của Hexamethylene diisocyanate (HDI) trong nước tiểu của người lao động có tiếp xúc nghề nghiệp bằng sắc ký lỏng ...

Tình trạng sức khỏe tâm thần ở công nhân nhà máy sản xuất da giầy tại miền Nam, Việt Nam bằng bộ câu hỏi DASS 21

17/06/2021
Ngành công nghiệp da giầy có lực lượng lao động nữ chiếm đa số, đặc điểm lao động có tiếp xúc với nhiệt độ cao và hơi dung môi hữu cơ là những yếu tố nguy cơ có liên quan đến sự xuất hiện các triệu ...

Đánh giá tình trạng viêm phế nang dị ứng ngoại lai ở công nhân và đề xuất các tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm tại Việt Nam

25/03/2021
Bệnh viêm phế nang dị ứng ngoại lai (VPNDUNL) là một loại bệnh nghề nghiệp do tiếp xúc với dị nguyên có trong các loại bụi hữu cơ đã được Tổ chức lao động thế giới (ILO) đã được đưa vào danh mục bệnh ...