Phát động cộng đồng cam kết “Chống rác thải nhựa” giữ hành tinh xanh

12/10/2018
Đó là mục tiêu chung mà Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Đại diện Liên Hợp quốc và các tổ chức chính trị: Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Nông dân ...

Chung tay "Chống rác thải nhựa"

12/10/2018
Hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, sáng 12-10, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lễ phát động phong trào "Chống rác thải nhựa" nhằm kêu gọi những hành động thiết thực, thay ...

Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ

03/10/2018
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Giải quyết vấn nạn rác thải làm thế giới sạch hơn

18/09/2018
Chiến dịch Clean up the world (Làm cho thế giới sạch hơn) là sự kiện lớn, do Australia khởi xướng từ năm 1993, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu với ...

Tích cực chuẩn bị cho Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

10/09/2018
Tiếp nối chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”, nhằm nhấn mạnh vai trò quan ...

Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến các hoạt động gây ô nhiễm môi trường ở Việt Nam và vấn đề pháp lý đặt ra

21/08/2018
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với những đột phá công nghệ có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và đặc biệt là trong bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, Luật ...

Đổi mới cơ chế tài chính cho hoạt động khoa học - công nghệ

07/08/2018
Để gỡ vướng về thủ tục tài chính cho nhà khoa học khi thực hiện các đề tài, dự án, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) đã sửa đổi, ban hành các quy định liên quan. Tuy nhiên, vẫn còn những cơ chế, ...

Ứng dụng Cơ sở dữ liệu về công nghệ xử lý nước thải công nghiệp (IWTT)

25/07/2018
Cơ quan bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã đưa ra một ứng dụng trên web có thể truy cập công khai mang tên Cơ sở dữ liệu về công nghệ xử lý nước thải công nghiệp (IWTT).

Đẩy mạnh xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề

20/07/2018
Sản xuất tại làng nghề góp phần giải quyết việc làm, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, nhưng việc xử lý nước thải, rác thải, tiếng ồn, khói bụi… vẫn gặp nhiều khó khăn. Thực tế này đòi hỏi các ...

Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

05/07/2018
Ngày 03/07/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 807/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình mục tiêu Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối ...