Thắt chặt xử lý chất thải công nghiệp

19/08/2019
Theo các chuyên gia, hơn 4.000 tấn chất thải công nghiệp mỗi ngày và sẽ tăng gấp đôi vào năm 2050, trong khi, hạ tầng tiếp nhận và xử lý loại rác thải này vẫn còn manh mún, tự phát là điều đáng lo ...

Ô nhiễm làng nghề- Bài toán nan giải cần sự chung tay của các cấp, các ngành

05/08/2019
Nhiều năm trở lại đây, các làng nghề sản xuất trên khắp cả nước đã có sự đóng góp quan trọng đối với việc phát triển kinh tế- xã hội ở các địa phương. Bên cạnh việc giúp người dân nâng cao thu nhập, ...

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập: Vẫn vướng mắc dù có cơ chế tự chủ

15/07/2019
Sự ra đời của Nghị định 54/2016/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập đã giao quyền tự chủ mạnh mẽ cho các tổ chức về tài chính, thực hiện nhiệm vụ, quản lý và sử ...

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân: Khi doanh nghiệp cùng vào cuộc

03/06/2019
Bảo vệ môi trường gắn với phát triển sản xuất là nhân tố bảo đảm sức khỏe của người lao động, góp phần nâng cao hiệu suất làm việc, tạo đà tăng trưởng sản xuất của doanh nghiệp. Ý thức được điều này, ...

Chung tay bảo vệ môi trường làng nghề bền vững

13/05/2019
Cùng với quá trình đô thị hóa ở các vùng nông thôn, các làng nghề đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ, đó là quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Nhưng do sự hạn chế về ...

Bắc Ninh: Báo động tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề

02/05/2019
Toàn tỉnh có 62 làng nghề, tập trung ở các huyện Yên Phong, Gia Bình, thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh. Tuy nhiên hiện các cơ sở làng nghề chủ yếu sản xuất với quy mô nhỏ, không đủ điều kiện để xử ...

Cải thiện môi trường các làng nghề tại Nam Định

21/04/2019
Tỉnh Nam Định có khoảng 120 làng nghề, với trên 55.000 lao động. Các làng nghề giữ vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đóng góp vào quá trình phát triển kinh ...

Tp Hà Nội: Đẩy lùi ô nhiễm làng nghề

05/04/2019
Những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm môi trường các làng nghề tại Hà Nội đang là một vấn đề cấp bách. Do vậy, các cấp, ngành liên quan và cơ sở làng nghề cần thực hiện hiệu quả các giải pháp để bảo ...

Kiểm soát chất thải nhựa gây ô nhiễm

25/02/2019
Việt Nam được đánh giá là một trong bốn quốc gia trên thế giới có lượng chất thải nhựa xả ra biển nhiều nhất. Các nguồn gây ô nhiễm chính liên quan chất thải nhựa trên biển chủ yếu là nguồn thải trên ...

Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp: Cần sự phối hợp đồng bộ

08/01/2019
Do thiếu nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, ý thức về bảo vệ môi trường (BVMT) của các cơ sở sản xuất còn hạn chế, khiến công tác BVMT tại các cụm công nghiệp (CCN) đang rất lỏng lẻo và không hiệu quả.