Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Tổng Liên đoàn Mã số 216/09/TLĐ

02/07/2018
Ngày 29.6.2018, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành họp Hội đồng khoa học nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN: "Nghiên cứu ảnh hưởng mạn tính của Benzen, Toluen, Xylen ở người lao ...

Hội đồng KH&CN họp xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ "Nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình hệ thống quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 ở các CSSX giày"

28/06/2018
Sáng 28/6/2018, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN cấp TLĐ xét duyệt thuyết minh đề tài: "Nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình hệ thống quản lý An toàn vệ sinh ...

Lễ bàn giao Tạp chí Bảo hộ lao động về Tạp chí Lao động và công đoàn

22/06/2018
Thực hiện Quyết định số 1925/QĐ-TLĐ ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sáp nhập Tạp chí Bảo hộ lao động vào Tạp chí Lao động và Công đoàn, ngày 22/06/2018, Viện ...

Hội thảo Phương pháp luận đề tài: "Nghiên cứu, chế tạo công cụ lấy mẫu hơi nicotin cá nhân thụ động để đánh giá mức độ phơi nhiễm nicotin nghề nghiệp trong nhà máy thuốc lá tại Việt Nam"

19/06/2018
Sáng 19/06/2018, Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động đã tổ chức Hội thảo phương pháp luận đề tài nghiên cứu KHCN: "Nghiên cứu, chế tạo công cụ lấy mẫu hơi nicotin cá nhân thụ động để đánh giá ...

Nghiệm thu cấp TLĐ đề tài: “Nghiên cứu xử lý các hợp chất dung môi hữu cơ bằng phương pháp ion hóa trong các phân xưởng in”

15/06/2018
Chiều 14/06/2018, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn đề tài KHCN: “Nghiên cứu xử lý các hợp chất dung môi hữu cơ bằng phương pháp ion hóa trong các ...

Nghiệm thu cấp TLĐ đề tài: "Nghiên cứu, đánh giá thực trạng an toàn sử dụng máy, thiết bị trong sản xuất lúa gạo và đề xuất chương trình quản lý, kiểm soát an toàn lao động vùng đồng bằng sông Cửu Long"

14/05/2018
Chiều 11/05/2018, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn đề tài KHCN: "Nghiên cứu, đánh giá thực trạng an toàn sử dụng máy, thiết bị trong sản xuất lúa ...

Nghiệm thu cấp TLĐ đề tài: "Nghiên cứu, chế tạo thử nghiệm đế giày bảo hộ lao động chịu xăng, dầu, mỡ bằng hỗn hợp (Blend) cao su Acrylonitril butadien (NBR) và nhựa dẻo Polypropylen (PP)"

14/05/2018
Sáng 11/05/2018, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn đề tài KHCN: “Nghiên cứu, chế tạo thử nghiệm đế giày bảo hộ lao động chịu xăng, dầu, mỡ bằng hỗn ...

Nghiệm thu nhiệm vụ quan trắc môi trường lao động năm 2017

11/05/2018
Chiều 10/4, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ: “Quan trắc và phân tích môi trường lao động công nghiệp và những tác động liên quan năm 2017” do Trạm Quan trắc ...

Nghiệm thu cấp TLĐ đề tài: "Nghiên cứu áp dụng các chỉ số định lượng chất chuyển hóa trong nước tiểu để xác định mức thấm nhiễm tổng Benzen, Toluen, Xylen, Styren ở người lao động có tiếp xúc nghề nghiệp"

11/05/2018
Sáng 10/05/2018, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn đề tài KHCN: “Nghiên cứu áp dụng các chỉ số định lượng chất chuyển hóa trong nước tiểu để xác ...

Nghiệm thu cấp TLĐ đề tài: "Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số bộ lọc của mặt nạ, bán mặt nạ phòng độc"

02/05/2018
Sáng 20/04/2018, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn đề tài KHCN: “Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số bộ lọc của mặt ...