Hội thảo Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm bữa ăn ca của người lao động trong ngành dệt may và da giày

10/10/2018
Ngày 9.10.2018, tại Hà Nội, Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) phối hợp với Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo- Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm bữa ...

Nghiên cứu khoa học về An toàn, vệ sinh lao động: Những cơ hội và thách thức trong tình hình mới

05/10/2018
Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam là viện quốc gia đầu ngành, có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phục vụ quản lý nhà nước về ATVSLĐ, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức ...

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN: “Nghiên cứu ảnh hưởng của monomer Isocyanate trong môi trường không khí khu vực sơn ở các cơ sở sản xuất ô- tô, xe máy đến sức khỏe người lao động”

27/09/2018
Sáng 27/9/2018, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: “Nghiên cứu ảnh hưởng của monomer Isocyanate trong môi trường không khí khu ...

Nghiệm thu nhiệm vụ bảo vệ môi trường: “Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quy trình xác định Metyl acrylat và Etyl acrylat trong không khí môi trường làm việc bằng phương pháp sắc ký khí”

20/09/2018
Sáng 20/09/2018, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ bảo vệ môi trường: “Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quy trình xác định Metyl acrylat và Etyl acrylat trong ...

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số phương tiện chống rơi ngã cá nhân”

14/09/2018
Sáng 13/09/2018, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN: “Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số phương tiện chống rơi ngã ...

Họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ: “Nghiên cứu đề xuất áp dụng chỉ số 1,6- Hexamethylene diamin (HAD) làm tiêu chuẩn giám sát sinh học đối với người lao động tiếp xúc với 1,6-Hexamethylen diisocyanate (HDI) trong các cơ sở sản xuất ô tô, xe máy"

14/09/2018
Chiều 13/09/2018, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu đề xuất áp dụng chỉ số 1,6- Hexamethylene diamin (HAD) làm tiêu chuẩn ...

Viện Khoa học ATVSLĐ: Tập huấn về Bảo vệ môi trường, An toàn vệ sinh lao động và Văn hóa an toàn

11/09/2018
Ngày 06-07/9/2018, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Tập huấn “Nâng cao nhận thức về Bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động và văn hóa ...

Nghiệm thu để tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: “Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở khoa học và dữ liệu kỹ thuật để xác định khối lượng nâng nhấc vật nặng thủ công cho lao động nữ”.

24/08/2018
Sáng 24/8/2018, tại Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động, Hội đồng khoa học đã tiến hành nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN: “Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở khoa học và dữ liệu kỹ thuật để xác định khối ...

Hội thảo phương pháp luận đề tài nghiên cứu Khoa học: "Nghiên cứu xử lý hơi dung môi trong không khí vùng làm việc bằng chất hấp phụ trên nền graphene".

06/08/2018
Sáng 03/08/2018, Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động đã tổ chức Hội thảo phương pháp luận đề tài nghiên cứu KHCN cấp TLĐ: "Nghiên cứu xử lý hơi dung môi trong không khí vùng làm việc bằng chất ...

Nghiệm thu nhiệm vụ bảo vệ môi trường: “Xây dựng quy trình phân tích một số hợp chất Polybrom diphenyl ete (PBDE) trong mẫu bụi bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ, phục vụ quan trắc môi trường”

06/08/2018
Chiều 03/08/2018, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ bảo vệ môi trường: “Xây dựng quy trình phân tích một số hợp chất Polybrom diphenyl ete (PBDE) trong mẫu ...