Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác kỹ thuật giữa Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động và Cơ quan An toàn vệ sinh lao động Hàn Quốc

25/11/2022
Sáng ngày 25/11/2022, tại trụ sở Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác kỹ thuật giữa Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động và Cơ quan An ...

Họp hội đồng tự đánh giá kết quả nhiệm vụ: "Nghiên cứu xác định mức độ phơi nhiễm hexone, aceton nghề nghiệp ở người lao động trong ngành sơn và đề xuất tiêu chuẩn giám sát sinh học"

21/11/2022
Chiều 18/11/2022, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Hội đồng tự đánh giá kết quả nhiệm vụ cấp Tổng Liên Đoàn: “Nghiên cứu xác định mức độ phơi nhiễm hexone, aceton nghề nghiệp ở ...

Hội thảo "Bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp: Cơ sở lý luận, thực tiễn thể chế hóa và sử dụng quỹ ở Việt Nam"

24/10/2022
Ngày 21/10/2022, Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Hội thảo: "Bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp: Cơ sở lý luận, thực tiễn thể chế hóa và sử dụng quỹ ở Việt Nam" nằm trong ...

Nghiệm thu cấp TLĐ nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu xây dựng quy trình thử nghiệm phục vụ đánh giá hợp chuẩn, hợp quy cho các PTBVCN: giày ủng an toàn, dây đỡ cả người và PTBV cơ quan hô hấp”

20/10/2022
Sáng ngày 19/10/2022, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp trực tuyến Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá, nghiệm thu chính thức cấp Tổng Liên đoàn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ mã số: ...

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia: “Nghiên cứu đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong điều kiện nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”

27/09/2022
Chiều 27/09/2022, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia: “Nghiên cứu đổi mới tổ chức và hoạt động của ...

Tọa đàm Chuyển đổi số - Chủ trương, chính sách, mục tiêu và giải pháp

15/09/2022
Chiều 14/5, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức tọa đàm “Chuyển đổi số - Chủ trương, chính sách, mục tiêu và các giải pháp cho Viện Khoa học An toàn và Vệ ...

Hội thảo: Xem xét đề xuất bổ sung bệnh nhiễm độc Ethylbenzen vào danh mục Bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm

09/09/2022
Sáng ngày 08/09/2022, Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Tổng Liên đoàn: “Xem xét đề xuất bổ sung bệnh nhiễm độc Ethylbenzen vào danh mục Bệnh nghề nghiệp được bảo ...

Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động

29/08/2022
Sáng 29/8/2022, tại trụ sở Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động.

Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

12/08/2022
Thực hiện Kế hoạch số 248-HK/ĐUTLĐ ngày 27/7/2022 của Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sáng ngày 12/08/2022, Đảng bộ Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, ...

Họp Hội đồng trực tuyến nghiệm thu nhiệm vụ khoa học: “Nghiên cứu xây dựng phần mềm mô phỏng lan truyền tiếng ồn trong môi trường lao động và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn”

05/08/2022
Sáng ngày 05/08/2022, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu trực tuyến nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ “Nghiên cứu xây dựng phần mềm mô phỏng lan truyền tiếng ồn trong ...