Họp Hội đồng KH&CN đánh giá, nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ mã số 218/08/TLĐ: Nghiên cứu mức độ nhiễm Crom và thực trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tiếp xúc trong ngành cơ khí

18/09/2020
Ngày 17/09/2020 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN đánh giá, nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ mã số 218/08/TLĐ: “Nghiên cứu mức độ nhiễm crom và thực ...

Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2021: Nghiên cứu hiện trạng bệnh nhiễm độc Formaldehyde và đề xuất bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam

17/09/2020
Sáng ngày 17/09/2020 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2021: ...

Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ thực hiện từ năm 2021: Nghiên cứu hiện trạng bệnh nhiễm độc Styren và đề xuất bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam

11/09/2020
Sáng ngày 11/09/2020 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2021: ...

Họp Hội đồng KH&CN nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ mã số 218/07/TLĐ: “Nghiên cứu xác định mức độ nhiễm ethylbenzen qua sản phẩm chuyển hóa axit mandelic và axit phenylglyoxylic trong nước tiểu ở người lao động có tiếp xúc.

24/07/2020
Ngày 23/07/2020 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN đánh giá, nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ mã số 218/07/TLĐ: “Nghiên cứu xác định mức độ nhiễm ...

Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: Nghiên cứu xác định mức độ phơi nhiễu hexone, aceton nghề nghiệp ở người lao động trong ngành sơn và đề xuất tiểu chuẩn giám sát sinh học.

24/07/2020
Sáng ngày 23/07/2020 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2021: ...

Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường cho cán bộ công đoàn cơ sở

24/07/2020
Sáng nay (24/7/2020), tại Phú Thọ, Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao nhận thức về Bảo vệ môi trường, An toàn vệ ...

Nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu đánh giá nguy cơ rủi ro ATVSLĐ và đề xuất áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 cho các cơ sở sản xuất kết cấu thép khu vực miền Trung”

22/07/2020
Chiều 22/07/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu đánh giá nguy cơ rủi ro an toàn vệ sinh lao động và đề xuất áp dụng ...

Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu giải pháp kiểm soát rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại một số cơ sở đóng tàu biển góp phần giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

22/07/2020
Sáng ngày 17/07/2020 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2021: ...

Hội thảo Phương pháp luận đề tài KH&CN: Nghiên cứu xây dựng quy trình thử nghiệm phục vụ đánh giá hợp chuẩn, hợp quy cho các phương tiện bảo vệ cá nhân: Giày ủng an toàn, dây đỡ cả người và phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp

17/07/2020
Ngày 17/07/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Hội thảo phương pháp luận đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình thử nghiệm phục vụ đánh giá hợp chuẩn, hợp quy cho các phương ...

Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động trong ngành xây dựng"

17/07/2020
Sáng ngày 17/07/2020 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực ...