Nghiệm thu chính thức đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá độ an toàn của hệ thống kỹ thuật công nghệ và đề xuất một số giải pháp chính giảm thiểu nguy cơ gây sự cố TNLĐ, ô nhiễm đột ngột, nghiêm trọng MTLĐ trong một số loại hình SXCN

18/02/2020
Sáng 18/02/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá độ an toàn của hệ thống kỹ thuật- công nghệ và đề ...

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 của Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động

17/01/2020
Ngày 16/01/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020.

Nghiệm thu chính thức đề tài cấp TLĐ: "Xây dựng Atlat nhân trắc người Việt Nam trong độ tuổi lao động giai đoạn hiện nay”

14/01/2020
Chiều 14/1/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp TLĐ: “Xây dựng Atlat nhân trắc người Việt Nam trong độ tuổi lao động giai đoạn hiện nay” do ...

Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động gặp mặt tri ân cán bộ hưu trí nhân dịp mừng Xuân Canh Tý 2020

13/01/2020
Sáng ngày 13/01, Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp đón xuân Canh Tý 2020. Buổi gặp mặt có sự tham dự của Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và vệ sinh ...

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu đánh giá rủi ro an toàn, vệ sinh lao động và đề xuất áp dụng hệ thống quản lý phù hợp ở các cơ sở khai thác và chế biến đá”

10/01/2020
Chiều 10/01/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tổng liên đoàn: “Nghiên cứu đánh giá rủi ro an toàn, vệ sinh lao động và đề xuất áp dụng ...

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCH: “Nghiên cứu mức độ nhiễm crom và thực trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tiếp xúc trong ngành cơ khí”

09/01/2020
Chiều 09/01/2020, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động do TSKH. Phạm Quốc Quân - Nghiên cứu viên cao cấp Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm Chủ tịch Hội ...

Nghiệm thu chính thức đề tài: "Nghiên cứu thực trạng bệnh nhiễm độc Formaldehyde của người lao động trong ngành chế biến gỗ, góp phần đề xuất vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam"

09/01/2020
Sáng ngày 09/01/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp nghiệm thu chính thức đề tài KHCN: "Nghiên cứu thực trạng bệnh nhiễm độc Formaldehyde của người lao động trong ngành chế ...

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu xác định mức độ nhiễm ethylbenzen qua sản phẩm chuyển hóa axit mandelic (MA) và axit phenylglyoxylic (PAG) trong nước tiểu ở người lao động có tiếp xúc"

26/12/2019
Chiều 26/12/2019, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động do TSKH. Phạm Quốc Quân - Nghiên cứu viên cao cấp Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm Chủ tịch Hội ...

Hoạt động hợp tác giữa Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động và Cơ quan An toàn Vệ sinh lao động Hàn Quốc năm 2019

20/12/2019
Nằm trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác kỹ thuật về lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động giữa Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động và Cơ quan An toàn Vệ sinh lao động Hàn Quốc (KOSHA), trong năm ...

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN: “Xây dựng Atlat nhân trắc người Việt Nam trong độ tuổi lao động giai đoạn hiện nay”

17/12/2019
Sáng 17/12/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN: “Xây dựng Atlat nhân trắc người Việt Nam trong độ tuổi lao động giai đoạn hiện nay” mã số: ...