Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

12/03/2020
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ Viện đã chỉ đạo triển khai Kế hoạch tổ chức ...

Hội thảo Phương pháp luận đề tài KH&CN: "Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm tổng vi sinh vật (nấm mốc và vi khuẩn) có hại và đề xuất dự thảo tiêu chuẩn giới hạn cho phép trong môi trường lao động công nghiệp"

04/03/2020
Sáng 04/03/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Hội thảo phương pháp luận đề tài: "Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm tổng vi sinh vật (nấm mốc và vi khuẩn) có hại và đề ...

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá tổng quát rủi ro sức khỏe nghề nghiệp"

27/02/2020
Sáng 27/02/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tổng Liên đoàn: “Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá tổng quát rủi ro sức khỏe nghề ...

Hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 và xét duyệt đề cương nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp

21/02/2020
Sáng ngày 21/02/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp xét duyệt 02 nhiệm vụ thường xuyên của Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp. Hội đồng nghiệm thu gồm có 5 thành viên do TS. Đỗ ...

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động

21/02/2020
Chiều ngày 20/2/2020, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có buổi làm việc với Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, ...

Nghiệm thu chính thức đề tài: NC CSKH đánh giá độ an toàn của hệ thống kỹ thuật công nghệ và đề xuất một số giải pháp chính giảm thiểu nguy cơ gây sự cố TNLĐ, ô nhiễm đột ngột, nghiêm trọng MTLĐ trong một số loại hình SXCN

18/02/2020
Sáng 18/02/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá độ an toàn của hệ thống kỹ thuật- công nghệ và đề ...

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 của Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động

17/01/2020
Ngày 16/01/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020.

Nghiệm thu chính thức đề tài cấp TLĐ: "Xây dựng Atlat nhân trắc người Việt Nam trong độ tuổi lao động giai đoạn hiện nay”

14/01/2020
Chiều 14/1/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp TLĐ: “Xây dựng Atlat nhân trắc người Việt Nam trong độ tuổi lao động giai đoạn hiện nay” do ...

Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động gặp mặt tri ân cán bộ hưu trí nhân dịp mừng Xuân Canh Tý 2020

13/01/2020
Sáng ngày 13/01, Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp đón xuân Canh Tý 2020. Buổi gặp mặt có sự tham dự của Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và vệ sinh ...

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu đánh giá rủi ro an toàn, vệ sinh lao động và đề xuất áp dụng hệ thống quản lý phù hợp ở các cơ sở khai thác và chế biến đá”

10/01/2020
Chiều 10/01/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tổng liên đoàn: “Nghiên cứu đánh giá rủi ro an toàn, vệ sinh lao động và đề xuất áp dụng ...