Họp Hội đồng trực tuyến tư vấn, tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh lao động và đề xuất giải pháp cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động hàn hồ quang điện trong các cơ sở đóng tàu khu vực miền Trung

26/06/2022
Chiều ngày 24/06/2022, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN tư vấn, tuyển chọn cá nhân và tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp Tổng Liên Đoàn bắt đầu thực hiện từ ...

Họp HĐ tư vấn, tuyển chọn nhiệm vụ KHCN cấp TLĐ: “Nghiên cứu công nghệ xung điện từ (PET) để kiểm soát đóng lắng cặn trong hệ thống nước giải nhiệt của các nhà máy công nghiệp góp phần nâng cao hiệu suất thiết bị và bảo vệ môi trường”

26/06/2022
Chiều ngày 23/06/2022, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN tư vấn, tuyển chọn cá nhân và tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp Tổng Liên Đoàn bắt đầu thực hiện từ ...

Họp Hội đồng KH&CN tư vấn, tuyển chọn cá nhân và tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm các hợp chất hữu cơ bền polybrom diphenyl ete (PBDEs) trong bụi lơ lửng tại môi trường làm việc”

23/06/2022
Chiều ngày 22/06/2022, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN tư vấn, tuyển chọn cá nhân và tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp Tổng Liên Đoàn bắt đầu thực hiện từ ...

Họp Hội đồng KH&CN tư vấn, tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng tiếp xúc nghề nghiệp với nhóm chất Glycol Ethers trong môi trường không khí tại Việt Nam và đề xuất giải pháp giảm thiểu”.

23/06/2022
Sáng ngày 22/06/2022, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN tư vấn, tuyển chọn cá nhân và tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp Tổng Liên Đoàn bắt đầu thực hiện từ ...

Tọa đàm “Vai trò công tác an toàn, vệ sinh lao động trong việc thực hiện chương trình phục hồi kinh tế - xã hội giai đoạn sau dịch Covid-19”

01/06/2022
Sáng 31.5, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm “Vai trò công tác an toàn, vệ sinh lao động trong việc thực hiện ...

Họp Hội đồng KH&CN nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: Nghiên cứu xác định vùng đệm hợp vệ sinh xung quanh khu công nghiệp tập trung

27/05/2022
Sáng ngày 26/05/2022 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp trực tuyến Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá, nghiệm thu chính thức cấp Tổng Liên đoàn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ mã số ...

Ông Vương Đức Hoàng Quân được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động

16/05/2022
Sáng 16/5/2022, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vương Đức Hoàng Quân giữ chức Phó Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động;

Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn cơ sở và an toàn vệ sinh viên tại tỉnh Ninh Thuận

16/05/2022
Ngày 13/5/2022 Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn cơ sở và an toàn vệ ...

Khám phát hiện và tư vấn điều trị sức khỏe nghề nghiệp miễn phí cho người lao động

29/04/2022
Sáng ngày 28/4/2022, Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp (Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động) phối hợp với LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức khám phát hiện và tư vấn điều trị sức khỏe nghề nghiệp miễn ...

Đại hội Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động nhiệm kỳ 2022 – 2024

15/04/2022
Ngày 15/4/2022, Chi đoàn Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Đại hội, tổng kết công tác nhiệm kỳ 2019 - 2022 và đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022 – 2024.