Họp hội đồng KH&CN tư vấn xác định danh mục đề tài KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2024 thuộc lĩnh vực Môi trường lao động

11/05/2023
Sáng ngày 11/05/2023, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2024 thuộc lĩnh vực Môi trường lao động.

Họp hội đồng KH&CN tư vấn xác định danh mục đề tài KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2024 thuộc lĩnh vực Sức khỏe nghề nghiệp

09/05/2023
Sáng ngày 09/05/2023, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2024 thuộc lĩnh vực Sức khỏe nghề nghiệp.

Họp hội đồng KH&CN tư vấn xác định danh mục đề tài KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2024 thuộc lĩnh vực An toàn lao động

27/04/2023
Sáng ngày 25/04/2023, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2024 thuộc lĩnh vực An toàn lao động.

Đại hội Công đoàn Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động Khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2023-2028

18/04/2023
Thực hiện kế hoạch số 343/KH-CĐCCQ ngày 20/12/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng Liên đoàn về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn các Cơ quan, đơn ...

Họp Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng phương pháp luận kiểm soát rủi ro nghề nghiệp phù hợp với phát triển hội nhập của Việt Nam”

18/01/2023
Sáng ngày 17/01/2023 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp (kết hợp trực tiếp và trực tuyến) Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá, nghiệm thu chính thức cấp Tổng Liên đoàn nhiệm vụ KH&CN ...

Họp Hội đồng KH&CN nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu công nghệ khử chọn lọc xúc tác NOx trong khí thải công nghiệp”.

18/01/2023
Chiều ngày 13/01/2023 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá, nghiệm thu chính thức cấp Tổng Liên đoàn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ mã số 221/06/TLĐ “Nghiên ...

Buổi gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ hưu trí của Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023.

17/01/2023
Sáng ngày 13/01/2023, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ hưu trí của Viện nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023.

Nghiệm thu nhiệm vụ cấp TLĐ: “Nghiên cứu cơ sở khoa học để hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo hiểm bắt buộc tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong điều kiện Việt Nam đến năm 2035”

16/01/2023
Chiều 12/01/2023, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp TLĐ: “Nghiên cứu cơ sở khoa học để hoàn thiện cơ ...

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động và triển khai công tác Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động năm 2023

06/01/2023
Ngày 06/1/2021, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động nhằm tổng kết công tác năm 2022 và đề ra phương hướng công tác năm 2023.

Họp Hội đồng KH&CN nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động trong ngành xây dựng”

06/01/2023
Chiều ngày 05/01/2023 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá, nghiệm thu chính thức cấp Tổng Liên đoàn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ mã số 220/01/BKHCN ...