Nghiệm thu cấp cơ sở để tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn mã số: 216/04/TLĐ

05/12/2017
Chiều 04/12/2017, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: “Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số bộ lọc ...

Nghiệm thu cấp cơ sở để tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn mã số: 216/06/TLĐ

30/11/2017
Sáng 30/11/2017, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: “Nghiên cứu, chế tạo thử nghiệm đế giày bảo hộ lao động chịu xăng, dầu, mỡ ...

Họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KHCN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2018

15/11/2017
Ngày 15/11/2017, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp hội đồng tư vấn cho 02 nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ do Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Nam ...

Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam làm việc với Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động.

13/09/2017
Chiều 12/09/2017, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động về phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp KHCN công lập và kế hoạch ...

Họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2018

04/08/2017
Ngày 03/08/2017, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp hội đồng tư vấn cho 02 nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ do Phân Viện Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường Miền Nam chủ trì thực hiện, ...

Họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ

04/08/2017
Sáng 04/08/2017, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu, chế tạo công cụ lấy mẫu nicotin cá nhân thụ động để đánh giá mức độ phơi ...

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp TLĐ: "Nghiên cứu xác định tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường ở người lao động thường xuyên phải làm ca kíp, làm thêm giờ và đề xuất giải pháp dự phòng"

02/08/2017
Chiều 02/08/2017, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn đề tài KHCN: "Nghiên cứu xác định tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường ở người lao động thường xuyên ...

Nghiệm thu cấp TLĐ đề tài KH&CN "Nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện hệ thống thiết bị đánh giá chứng nhận hợp quy bộ lọc bụi của phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp tại phòng thí nghiệm phương tiện bảo vệ cá nhân"

02/08/2017
Sáng 02/08/2017, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn đề tài KHCN: “Nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện hệ thống thiết bị đánh giá chứng nhận hợp quy bộ ...

Họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2018

28/07/2017
Ngày 27/07/2017, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp hội đồng tư vấn cho 02 nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ Do Phân Viện Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường Miền Trung chủ trì thực hiện ...

Họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu đánh giá rủi ro an toàn, vệ sinh lao động và đề xuất áp dụng hệ thống quản lý phù hợp ở các cơ sở khai thác và chế biến đá”

28/07/2017
Chiều 26/07/2017, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu đánh giá rủi ro an toàn, vệ sinh lao động và đề xuất áp dụng hệ thống ...