Viện Khoa học ATVSLĐ: Huấn luyện về an toàn lao động và văn hóa an toàn cho cán bộ công đoàn cơ sở

19/08/2019
(VNNIOSH) Ngày 15-16/8/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Tập huấn “Nâng cao nhận thức về Bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động và ...

Họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: "Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng khuếch tán tiếng ồn trong môi trường lao động và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn"

11/08/2019
Sáng 09/08/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: "Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng khuếch tán tiếng ồn trong môi trường lao động ...

Họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các cơ sở sản xuất cơ khí vừa và nhỏ"

04/08/2019
Chiều 02/08/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: "Nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động ...

Nghiệm thu nhiệm vụ môi trường do Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường thực hiện.

01/08/2019
Ngày 01/08/2019, Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu 03 nhiệm vụ môi trường do Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường chủ trì thực hiện.

Nghiệm thu cấp TLĐ đề tài KH&CN: "Nghiên cứu đánh giá và đề xuất giải pháp giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc nghề nghiệp của người lao động vận hành máy dán ép cao tần

25/07/2019
Chiều 24/07/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: "Nghiên cứu đánh giá và đề xuất giải pháp giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc nghề nghiệp ...

Tọa đàm trực tuyến “Luật An toàn vệ sinh lao động và định hướng các hoạt động của Đoàn viên công đoàn Viện”

24/07/2019
Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), chiều ngày 23/07/2019, Công đoàn cơ sở Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức buổi Tọa đàm trực tuyến ...

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN: “Nghiên cứu phân lập và định danh bằng phương pháp sinh học phân tử một số nấm mốc gây hại trong không khí môi trường lao động tại cơ sở chế biến lương thực”

17/07/2019
Chiều 17/07/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: “Nghiên cứu phân lập và định danh bằng phương pháp sinh học phân tử một ...

Nghiệm thu nhiệm vụ môi trường: "Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở quy trình đo suất liều bức xạ tia X và tia gamma trong không khí"

15/07/2019
Chiều 12/07/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ bảo vệ môi trường "Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở quy trình đo suất liều bức xạ tia X và tia gamma trong không ...

Nghiệm thu đề tài KHCN: “Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số phương tiện chống rơi ngã cá nhân”

15/07/2019
Sáng 12/7/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn đề tài KHCN: “Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số phương tiện ...

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp nhà nước: "Đánh giá gánh nặng lao động, nhu cầu dinh dưỡng, khẩu phần và xây dựng bộ tiêu chí về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm bữa ăn ca cho người lao động một số ngành nghề"

17/06/2019
Ngày 14/06/2019, tại Bộ Khoa học và công nghệ đã phối hợp với Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động tổ chức buổi nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước "Đánh giá gánh nặng lao động, nhu cầu dinh dưỡng, ...