Đánh giá rủi ro an toàn, vệ sinh lao động ở các cơ sở khai thác và chế biến đá

12/06/2020
Khai thác đá là một lĩnh vực hoạt động của khai thác khoáng sản. Khai thác và chế biến đá (KT&CBĐ) được coi là một trong những ngành gây nhiều TNLĐ và BNN nhất. Nguyên nhân ...

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ

21/05/2020
Sáng ngày 20/05/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ.

Đại hội Đảng bộ Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

19/05/2020
Sáng ngày 18/5/2020, Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã chính thức khai mạc.

Nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu đánh giá rủi ro an toàn, vệ sinh lao động và đề xuất áp dụng hệ thống quản lý phù hợp ở các cơ sở khai thác và chế biến đá”

17/05/2020
Sáng 15/05/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu đánh giá rủi ro an toàn, vệ sinh lao động và đề xuất áp dụng hệ thống ...

Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu xây dựng quy trình, hệ thống đánh giá hợp chuẩn, hợp quy cho một số PTBVCN: Giày ủng an toàn; Dây đỡ cả người; Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp”

14/05/2020
Chiều 14/05/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: "Nghiên cứu xây dựng quy trình, hệ thống đánh giá hợp chuẩn, hợp quy cho ...

Họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ năm 2021 lĩnh vực Môi trường lao động

08/05/2020
Sáng ngày 08/05/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn trực tuyến nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ năm 2021 thuộc lĩnh vực Môi trường lao động.

Họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ năm 2021 lĩnh vực Y học lao động

08/05/2020
Sáng ngày 07/05/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn trực tuyến nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ năm 2021 thuộc lĩnh vực Y học lao động.

Họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2021 lĩnh vực An toàn lao động

28/04/2020
Chiều 28/04/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp hội đồng tư vấn trực tuyến nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ thuộc lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động.

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

12/03/2020
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ Viện đã chỉ đạo triển khai Kế hoạch tổ chức ...

Hội thảo Phương pháp luận đề tài KH&CN: "Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm tổng vi sinh vật (nấm mốc và vi khuẩn) có hại và đề xuất dự thảo tiêu chuẩn giới hạn cho phép trong môi trường lao động công nghiệp"

04/03/2020
Sáng 04/03/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Hội thảo phương pháp luận đề tài: "Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm tổng vi sinh vật (nấm mốc và vi khuẩn) có hại và đề ...