Tổng kết chuỗi Hội thảo “Thực trạng công tác an toàn, vệ sinh lao động và những vấn đề cần nghiên cứu trong giai đoạn 2025-2030”

27/11/2023
Với mục đích Đánh giá thực trạng nghiên cứu, thực trạng công tác Khoa học Công nghệ (KHCN) về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) giai đoạn 2017-2023 và Đề xuất các nhiệm vụ, định hướng, giải pháp ...

Hội thảo “Thực trạng công tác An toàn, vệ sinh lao động và những vấn đề cần nghiên cứu trong giai đoạn 2025-2030” tại Hà Nội

27/11/2023
Sáng ngày 23/11/2023, tại hội trường Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động, 99 Trần Quốc Toản, Hà Nội, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức hội thảo khoa học: “Thực trạng công tác ...

Hội nghị đối thoại giữa Đảng Ủy, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động

10/11/2023
Ngày 03/11/2023, thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, Đảng ủy Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động đã tổ chức Hội nghị (trực tiếp kết hợp trực tuyến) Đối thoại Đảng ủy - Công đoàn - Đoàn Thanh ...

Tập huấn kiến thức Pháp luật lao động, khoa học công nghệ và Quản lý trong đơn vị sự nghiệp KHCN công lập

06/11/2023
Sáng ngày 31/10/2023, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Tập huấn (kết hợp trực tiếp và trực tuyến) “Kiến thức pháp luật lao động, khoa học công nghệ và quản lý trong đơn vị sự ...

Lễ ký kết hợp tác, lắp đặt và Khai trương phòng đào tạo an toàn thông minh

06/11/2023
Chiều ngày 31/10/2023, Tại trụ sở 216 Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Trung tâm An toàn Lao động, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành Lễ ký kết hợp tác, lắp đặt và ...

Họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ “Nghiên cứu mô phỏng sự phát tán amoniac (NH3) bằng phần mềm CONTAM trong trường hợp sự cố môi trường lao động”

27/10/2023
Chiều ngày 25/10/2023 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ “Nghiên cứu mô phỏng sự phát tán amoniac (NH3) bằng phần ...

Họp Hội đồng KH&CN nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu giải pháp kiểm soát rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại một số cơ sở đóng tàu biển góp phần giảm thiểu TNLĐ và BNN”

20/10/2023
Chiều ngày 17/10/2023 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá, nghiệm thu chính thức cấp Tổng Liên đoàn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ mã số CTTĐ- 2021/01/TLĐ ...

Hội thảo “Thực trạng công tác an toàn, vệ sinh lao động và những vấn đề cần nghiên cứu trong giai đoạn 2025-2030” tại TP. Đà Nẵng

05/10/2023
Sáng ngày 03/10/2023, tại hội trường Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực III, Đà Nẵng, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức hội thảo khoa học: “Thực trạng công tác an toàn, ...

Hội thảo “Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và những vấn đề cần nghiên cứu trong giai đoạn 2025-2030” tại TP. Hồ Chí Minh

04/10/2023
Hội thảo “Thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động và những vấn đề cần nghiên cứu trong giai đoạn 2025-2030” do Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động (VNSNIOSH) tổ chức diễn ra sáng ...

Hội thảo Xây dựng phần mềm tổng hợp dự liệu An toàn vệ sinh lao động, môi trường lao động

26/09/2023
Ngày 25/09/2023 Viện KH An toàn và vệ sinh lao động đã tổ chức (kết hợp trực tiếp và trực tuyến) “Hội thảo Xây dựng phần mềm tổng hợp dự liệu An toàn vệ sinh lao động, môi trường lao động”, nằm trong ...