Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN: Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá và đề xuất giải pháp kiểm soát nguy cơ tai nạn lao động trong thi công xây dựng nhà cao tầng

23/05/2019
Chiều 22/05/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tổng Liên đoàn: “Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá và đề xuất giải pháp kiểm soát ...

Họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: Nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các cơ sở chế biến mủ cao su

20/05/2019
Chiều 17/5/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: "Nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động ...

Nghiệm thu nhiệm vụ quan trắc tác động ảnh hưởng của các cơ sở sản xuất đến môi trường khu dân cư xung quang năm 2018

25/04/2019
Sáng 24/4, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ: “Quan trắc tác động ảnh hưởng của các cơ sở sản xuất đến môi trường khu dân cư xung quang năm 2018” do Trạm ...

Họp Hội đồng tư vấn nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2019

18/04/2019
Ngày 17/04/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ Bảo vệ môi trường cho 02 nhiệm vụ do Trạm Quan trắc và phân tích môi trường chủ trì thực hiện.

Nghiệm thu cấp TLĐ đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng thiết bị nguyên khối sử dụng màng sinh học lơ lửng (MBBR) để xử lý nước thải sinh hoạt”

12/04/2019
Chiều 12/04/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn đề tài KHCN: “Nghiên cứu ứng dụng thiết bị nguyên khối sử dụng màng sinh học lơ lửng (MBBR) để ...

Hội đồng tự đánh giá kết quả Đề tài: "Đánh giá gánh nặng lao động, nhu cầu dinh dưỡng, khẩu phần và xây dựng bộ tiêu chí về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm bữa ăn ca cho người lao động một số ngành nghề"

08/04/2019
Chiều 5/4/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Hội đồng tự đánh giá kết quả Đề tài cấp Nhà nước: "Đánh giá gánh nặng lao động, nhu cầu dinh dưỡng, khẩu phần và xây dựng bộ tiêu ...

Nghiệm thu đề tài: “Đánh giá tác hại nghề nghiệp do tiếp xúc với Hydrocarbon thơm trong không khí của người lao động tại các trạm sản xuất bê tông Asphalt khu vực miền Trung”

08/04/2019
Sáng 5/4/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn đề tài KHCN: “Đánh giá tác hại nghề nghiệp do tiếp xúc với Hydrocarbon thơm trong không khí của ...

Hành trình về nguồn của Đảng bộ Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động

30/03/2019
Nhằm tăng cường các hoạt động giáo dục chính trị, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, ngày 29/3/2019, Đảng bộ Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức chuyến hành trình về nguồn ...

Nghiệm thu đề tài KHCN: “Đánh giá rủi ro và đề xuất hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động tại nhà máy đường khu vực miền Trung theo mô hình OHSAS 18000"

29/03/2019
Chiều 28/3/2019, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn đề tài KHCN: “Đánh giá rủi ro và đề xuất hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động tại nhà máy ...

Viện Khoa học ATVSLĐ: Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018

29/03/2019
Ngày 29/3/2019, Đảng ủy Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019”. Đồng chí Đỗ Trần Hải, Bí thư Đảng ...