Hải Dương: Tăng cường an toàn trong lao động

19/02/2020
Tỉnh Hải Dương có khoảng 7.000 doanh nghiệp (DN) với hơn 200.000 lao động. Với lực lượng lao động khá lớn, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) có vai trò rất quan trọng.

Thúc đẩy doanh nghiệp và người lao động bảo đảm môi trường làm việc an toàn

18/02/2020
Là tỉnh tập trung đông khu công nghiệp, để bảo vệ sức khỏe cho người lao động (NLĐ), những năm qua, Bắc Ninh luôn nỗ lực triển khai các hoạt động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); thúc đẩy doanh ...

Nam Định: Tăng cường phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

17/02/2020
Những năm qua, việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh Nam Định có nhiều chuyển biến tích cực; chế độ, điều kiện làm việc, môi trường lao động trong các cơ quan, ...

Giảm tần suất tai nạn lao động từ 5-7%

14/02/2020
Trong năm 2020, Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu tiếp tục giảm tần suất tai nạn lao động (TNLĐ) từ 5-7%; đồng thời tăng cường thanh tra việc chấp hành các quy ...

Vì một thế hệ người lao động an toàn

13/02/2020
Theo ước tính của Tổ chức lao động Quốc tế (ILO), trên thế giới có khoảng 541 triệu người lao động trẻ tuổi (15 - 24 tuổi), trong đó, Việt Nam cũng là quốc gia có đông lao động trẻ tuổi. Lao động trẻ ...

Hà Nội triển khai công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2020

13/01/2020
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND, triển khai công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố năm 2020.

Tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động

10/01/2020
Các cấp Công đoàn thành phố đã nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động ...

Lỗ hổng trong quản lý an toàn vệ sinh lao động

06/01/2020
Mặc dù cơ quan chức năng Nghệ An đã thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, thanh - kiểm tra, nhưng nhiều vụ tai nạn lao động vẫn xảy ra làm nhiều người tử vong. Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao ...

Bắc Ninh nỗ lực đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

25/12/2019
Trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh luôn nỗ lực triển khai các hoạt động về an toàn – vệ sinh lao động (ATVSLĐ), thúc đẩy các doanh nghiệp và người lao động đảm bảo môi trường làm việc an toàn, vệ ...

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác ATVSLĐ

09/12/2019
Trong những năm qua, an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) luôn được các cấp, ngành tỉnh Bắc Ninh cùng doanh nghiệp đặc biệt chú trọng thực hiện.