Công ty 397 đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động gắn với bảo vệ môi trường

01/03/2021
(LĐXH) – Thời gian qua, Công ty 397 trực thuộc Tổng Công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng) luôn chú trọng công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp đơn vị ...

Về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

01/03/2021
(LĐXH) Ngày 28/07/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề ...

Quảng Ninh nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

01/03/2021
(LĐXH) – Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh luôn chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), bảo hiểm tai nạn lao ...

DN làm tốt công tác ATVSLĐ sẽ có lợi khi đóng Bảo hiểm TNLĐ, BNN

01/03/2021
(Dân sinh) - Doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động trong 3 năm sẽ được giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đây là qui định tại Nghị định số ...

Các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp theo qui định của Bộ luật lao động

25/02/2021
Người lao động có thể coi là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng, tái thiết và phát triển đất nước. Vị thế, vai trò của người lao động trong xã hội ngày càng được nâng cao. Điều đó được thể hiện ...

Yên Bái: Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

25/02/2021
Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật ATVSLĐ nói chung và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nói riêng, giúp người sử dụng lao động, người lao động nâng ...

Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ: Nói không với tai nạn lao động

24/02/2021
(LĐXH) - Thời gian qua, bên cạnh việc không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ (Trực thuộc Tổng Công ...

Giảm tai nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng: Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động và chủ sử dụng lao động

24/02/2021
QĐND - Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động (TNLĐ) nghiêm trọng trong lĩnh vực xây dựng, khiến nhiều người thiệt mạng, để lại hậu quả nặng nề cho gia đình người ...

Điện lực Yên Bái: Chủ động các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

24/02/2021
(LĐXH) - Thời gian qua, công ty Điện lực Yên Bái luôn chú trọng thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), và chủ động các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có ...

Ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn lao động trong lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động

22/02/2021
(LĐXH) - Từ năm 2016 đến nay, phạm vi thống kê tai nạn lao động (TNLĐ) được mở rộng đến khu vực không có quan hệ lao động, số liệu thống kê ngày càng đầy đủ hơn, cộng thêm sự gia tăng về quy mô lao ...