Nghệ An: Nhiều giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

10/07/2018
Trong những năm qua, Nghệ An đã có nhiều biện pháp trong chỉ đạo xây dựng môi trường làm việc an toàn để bảo vệ người lao động và doanh nghiệp. Đặc biệt công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao ...

Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức: Đơn vị tiên phong ngành y tế áp dụng mô hình an toàn vệ sinh lao động toàn diện

29/06/2018
Sáng kiến ATVSLĐ toàn diện là sáng kiến quản lý sức khỏe lồng ghép trong kinh doanh để đạt được sức khỏe, cam kết môi trường làm việc cho năng suất lao động cao, được ra đời dựa trên thực tiễn mối ...

An toàn trong hoạt động kinh doanh khí

26/06/2018
Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí đã nêu rõ quy định về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí.

Kế hoạch chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020

22/06/2018
Thực hiện Quyết định số 5871/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch Chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp đến năm 2020. Ngày 07 tháng 6 năm 2018 UBND ...

Đề xuất phối hợp trong thanh tra lao động, an toàn, vệ sinh lao động

22/06/2018
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn điểm b khoản 3 Điều 22 Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 4/10/2017 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra ngành Lao động - ...

Đề xuất quy định về khai báo, điều tra tai nạn lao động hàng hải

07/06/2018
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải.

Chung tay giảm thiểu tai nạn lao động

06/06/2018
Thời gian qua, nhận thức của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và người lao động về công tác an toàn, vệ sinh lao động ở các địa phương khu vực phía Nam đã từng bước chuyển biến tích cực. ...

An toàn vệ sinh lao động- Còn nhiều nỗi lo!

06/06/2018
Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) thời gian qua được các ngành, các cấp quan tâm. Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ nhìn chung vẫn còn nhiều nỗi lo…

Quảng Ninh: Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trên tất cả các lĩnh vực

01/06/2018
Ông Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ninh cho biết, nhằm đảm bảo tốt an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên tất cả các lĩnh vực, Quảng Ninh đã thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm ...

Phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

18/05/2018
Năm 2018, Tháng hành động về ATVSLĐ có chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”. Thông qua chủ đề nhằm ...