Thanh Hóa: Tăng cường công tác ATVSLĐ trong ngành xây dựng

24/09/2020
Nhiều năm qua, công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong ngành xây dựng ở tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các ngành, địa phương, doanh nghiệp (DN) xây dựng trên địa bàn đã xây ...

Lao động ngành Công Thương: Thiết thực hành động, đảm bảo an toàn

23/09/2020
Ngành Công Thương có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, và sản xuất công nghiệp là nòng cốt trong tăng trưởng GDP của đất nước. Tuy nhiên, các lĩnh vực sản xuất công nghiệp như ...

Tăng cường thanh, kiểm tra an toàn vệ sinh lao động

22/09/2020
Các Bộ, ngành chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc ngành và lĩnh vực quản lý chủ động kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động; phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp tục tăng cường thanh ...

An toàn lao động: Bắt đầu từ ý thức của mỗi người

21/09/2020
Chỉ khi ý thức của người lao động, người sử dụng lao động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được chuyển hóa thành hành vi, thì các vụ tai nạn lao động (TNLĐ) mới được giảm thiểu tối đa.

Chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động

17/09/2020
Trước thực tế liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động, sự cố mất an toàn lao động tại nhiều dự án, công trình, doanh nghiệp… thời gian gần đây, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi ...

Trọng tâm mở rộng về an toàn vệ sinh lao động

15/09/2020
Công việc đang thay đổi. Công nghệ, toàn cầu hóa, sự thay đổi nhân khẩu học và các lực lượng kinh tế và chính trị khác tạo ra những thách thức mới cho người lao động, người sử dụng lao động và những ...

Hà Nội: Tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động

11/09/2020
UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 4340-UBND-KGVX, về tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố.

An toàn lao động tại làng nghề truyền thống: Nơi tuân thủ nghiêm túc, chỗ lơ là

28/08/2020
(LĐTĐ) Hiện tại nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có sự đổi mới phương thức sản xuất và cải thiện điều kiện làm việc từ thủ công sang sử dụng những kỹ thuật khoa học tiên ...

Hà Giang phấn đấu 90% người lao động làm các nghề được huấn luyện an toàn toàn vệ sinh lao động

27/08/2020
Năm 2020, tỉnh Hà Giang sẽ tăng cường công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho người sử dụng lao động và người lao động trong các ngành có nguy cơ, rủi ro cao về ATVSLĐ; phấn đấu 90% ...

Thừa Thiên – Huế: Chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong xây dựng

26/08/2020
(Xây dựng) – Nhằm tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng chấp hành ...