Thái Bình: Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại làng nghề

06/11/2019
Thời gian qua, mặc dù công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được các cấp, các ngành, các địa phương chú trọng nhưng tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy, nổ vẫn diễn ...

Yên Bái: Tăng cường cải thiện an toàn lao động tại các khu công nghiệp

03/11/2019
Thời gian qua, Ban Quản lý các Khu công nghiệp ở Yên Bái đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, các sở, ban ngành, đã thường xuyên chỉ đạo và tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận ...

Đảm bảo môi trường lao động an toàn cho cán bộ y tế

30/10/2019
Sáng 29/10, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội thảo bảo vệ blouse trắng 2019, với hai chủ đề an toàn vệ sinh lao động và phòng chống bạo hành tại cơ sở y tế.

Chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động trong ngành Y tế

29/10/2019
Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, ngành Y tế đã triển khai 20 mô hình bệnh viện điểm về an toàn vệ sinh lao động toàn diện của Chương trình Nâng cao năng lực y tế lao động tại Việt Nam. Theo đánh giá ...

Đề nghị điều chỉnh thời gian huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

28/10/2019
Đối với công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, đại diện nhiều doanh nghiệp cho rằng thời gian huấn luyện quá dài; khó sắp xếp cho lao động tham gia huấn luyện mà không ảnh hưởng đến sản xuất, ...

Ban quản lý các khu công nghiệp Yên Bái: Nhiều giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

17/10/2019
Được giao quản lý 3 khu công nghiệp (KCN) với 46 dự án đầu tư, trong đó có 28 dự án đã đi vào sản xuất kinh doanh, thu hút trên 4.000 lao động. Thời gian qua, cùng với công tác quản, điều hành hiệu ...

Phú Yên: Nâng cao hiệu quả công tác an toàn lao động tại các khu công nghiệp

14/10/2019
Với 3 khu công nghiệp, thu hút 65 doanh nghiệp đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Vì vậy, công tác quản lý, tuyên truyền nâng cao ý thức của ...

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam: Đẩy mạnh công tác an toàn lao động

14/10/2019
Với mục tiêu khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức và hành động trong việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các cấp công đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng liên ...

Nỗ lực cải thiện an toàn lao động tại các khu công nghiệp ở Yên Bái

08/10/2019
Trong năm 2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp ở Yên Bái đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, các sở, ban ngành, đã thường xuyên chỉ đạo và tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận ...

Tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động

06/10/2019
Tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề vướng mắc khi triển khai Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành vừa được Cục An toàn lao động (Bộ Lao động – Thương binh ...