Quảng Ninh đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động

03/09/2019
Tình trạng mất an toàn lao động, để xảy ra tai nạn đối với người lao động, nhất là lao động trong ngành khai thác khoáng sản và trong các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, dù đã ...

Một số bài học kinh nghiệm trong tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

06/08/2019
Trên cơ sở kết quả giám sát chuyên đề “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 – 2018”, báo cáo với các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 vừa qua, Ủy ...

Đừng để vấn đề an toàn lao động chỉ là lời nói suông

05/08/2019
Người lao động thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng, chủ DN không trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho NLĐ là nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động.

Hà Nội đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động

05/08/2019
Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, việc đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động là vô cùng quan trọng. Vì thế, thành ủy Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 494-BC/TU về ...

Ủy ban về các vấn đề xã hội: Công tác quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, Ngành

31/07/2019
Báo cáo tới các đại biểu Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 – 2018” tại Kỳ họp thứ 7 vừa qua, Ủy ban Về các ...

Ủy ban về các vấn đề xã hội: Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật tạo nên chuyển biến trong nhận thức về an toàn vệ sinh lao động

31/07/2019
Trên cơ sở kết quả giám sát chuyên đề “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 – 2018”, báo cáo tới đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 vừa qua, Ủy ban Về ...

Ủy ban về các vấn đề xã hội: Một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chưa thực hiện nghiêm các chính sách phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

31/07/2019
Vẫn còn những doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm chính sách phòng ngừa tại nạn lao động là một trong những nội dung của kết quả giám sát chuyên đề “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an ...

Ủy ban về các vấn đề xã hội: Một số văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành không được ban hành kịp thời vào thời điểm Luật An toàn, Vệ sinh lao động có hiệu lực

31/07/2019
Báo cáo tới các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV về kết quả giám sát chuyên đề “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 – 2018”, Ủy ...

Ủy ban về các vấn đề xã hội: Công tác đảm bảo an toàn lao động và khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp vẫn còn những tồn tại, hạn chế

31/07/2019
Báo cáo tới các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV về kết quả giám sát chuyên đề “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 – 2018”, Ủy ...

Đảm bảo an toàn lao động trong ngành Y: Cần chú trọng khâu kiểm định định kỳ máy móc, thiết bị y tế

08/07/2019
Với đặc thù của ngành Y tế nhiều chuyên ngành, thường xuyên sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, tuy nhiên, thời gian qua, vì nhiều lý do nên khâu kiểm định định ...