Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn vệ sinh lao động

16/03/2021
UBND thành phố Hà Nội vừa có Báo cáo số 73/BC-UBND về tổng kết công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021.

Danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm từ 01/3/2021

16/03/2021
Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu tới độc giả Danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mới nhất, từ đó làm cơ sở để được hưởng thêm các quyền lợi về lao động, bảo hiểm xã hội.

Trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp cho thuê lại lao động và bên thuê lại lao động

08/03/2021
(LĐXH) Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là một nội dung quan trọng của bảo hộ lao động nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các yếu tố nguy hiểm, độc hại phát sinh trong quá trình lao động, ngăn ngừa ...

Hỗ trợ 100% chi phí chữa bệnh cho NLĐ từ Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN

08/03/2021
Đây là nội dung được qui định tại Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề ...

An toàn lao động: Không để ''mất bò mới lo làm chuồng''

08/03/2021
(HNMO) - Việc để xảy ra tình trạng mất an toàn lao động làm ảnh hưởng lâu dài, dai dẳng cho nạn nhân, gia đình, thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và xã hội. Do đó, các bên liên quan tập trung triển khai ...

“Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”

03/03/2021
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Hướng dẫn số 17/HD-TLĐ tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trong các cấp công đoàn.

Công ty 397 đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động gắn với bảo vệ môi trường

01/03/2021
(LĐXH) – Thời gian qua, Công ty 397 trực thuộc Tổng Công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng) luôn chú trọng công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp đơn vị ...

Về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

01/03/2021
(LĐXH) Ngày 28/07/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề ...

Quảng Ninh nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

01/03/2021
(LĐXH) – Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh luôn chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), bảo hiểm tai nạn lao ...

DN làm tốt công tác ATVSLĐ sẽ có lợi khi đóng Bảo hiểm TNLĐ, BNN

01/03/2021
(Dân sinh) - Doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động trong 3 năm sẽ được giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đây là qui định tại Nghị định số ...
buca escort