Các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp theo qui định của Bộ luật lao động

25/02/2021
Người lao động có thể coi là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng, tái thiết và phát triển đất nước. Vị thế, vai trò của người lao động trong xã hội ngày càng được nâng cao. Điều đó được thể hiện ...

Yên Bái: Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

25/02/2021
Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật ATVSLĐ nói chung và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nói riêng, giúp người sử dụng lao động, người lao động nâng ...

Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ: Nói không với tai nạn lao động

24/02/2021
(LĐXH) - Thời gian qua, bên cạnh việc không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ (Trực thuộc Tổng Công ...

Giảm tai nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng: Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động và chủ sử dụng lao động

24/02/2021
QĐND - Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động (TNLĐ) nghiêm trọng trong lĩnh vực xây dựng, khiến nhiều người thiệt mạng, để lại hậu quả nặng nề cho gia đình người ...

Điện lực Yên Bái: Chủ động các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

24/02/2021
(LĐXH) - Thời gian qua, công ty Điện lực Yên Bái luôn chú trọng thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), và chủ động các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có ...

Ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn lao động trong lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động

22/02/2021
(LĐXH) - Từ năm 2016 đến nay, phạm vi thống kê tai nạn lao động (TNLĐ) được mở rộng đến khu vực không có quan hệ lao động, số liệu thống kê ngày càng đầy đủ hơn, cộng thêm sự gia tăng về quy mô lao ...

Quảng Bình: Tăng cường quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng

19/02/2021
(Xây dựng) – UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Công văn số 126/KKT-QHXD yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng tại các Khu công nghiệp, Khu ...

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc: Giám sát an toàn lao động bằng công nghệ số giúp kiểm soát các nguy cơ tai nạn lao động

01/02/2021
Những năm gần đây, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã ứng dụng công nghệ số để thực hiện giám sát an toàn lao động, nhằm giám sát an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của các nhóm công nhân ...

Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ: Chủ động phòng ngừa 18 năm liên tục, không để xảy ra sự cố mất ATLĐ

01/02/2021
Thời gian qua, bên cạnh việc không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ cũng chú trọng thực hiện nhiều ...

Chương trình Quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016- 2020: đạt mục tiêu kế hoạch đề ra

01/02/2021
Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay, hầu hết các mục tiêu của Chương trình Quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động đều đạt kế hoạch đề ra, trong đó tần suất tai nạn lao động chết người ...
buca escort