Hà Nội triển khai nhiều nhiệm vụ bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động

12/12/2018
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND, triển khai an toàn lao động, vệ sinh lao động TP Hà Nội năm 2019.

Theo đó, thành phố đặt mục tiêu, hàng năm, trung bình giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động (xây dựng, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, vận hành lưới điện...). Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Cụ thể: Trên 90% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác AT,VSLĐ cấp quận, huyện, thị xã và trong các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao được tập huấn nâng cao năng lực về AT,VSLĐ. Trên 80% số người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT,VSLĐ; trên 80% số người làm công tác AT,VSLĐ, người làm công tác y tế; trên 90% số an toàn, vệ sinh viên trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh được huấn luyện về AT,VSLĐ.

Trên 80% số làng nghề, trên 70% số hợp tác xã có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về AT,VSLĐ. Trên 80% số người thuộc lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc được huấn luyện, cập nhật về sơ cứu, cấp cứu. Trên 50% người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các bệnh nghề nghiệp phổ biến được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; trên 70% doanh nghiệp lớn và 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp thực hiện đo quan trắc môi trường lao động.

Thành phố cũng đặt mục tiêu, bình quân hàng năm giảm 15% số người lao động mắc mới bệnh nghề nghiệp; đảm bảo trên 80% số người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp được khám, phát hiện và điều trị bệnh nghề nghiệp. Tăng thêm 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả một số nội dung cơ bản của hệ thống quản lý AT,VSLĐ, bước đầu xây dựng văn hóa an toàn trong lao động. 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được điều trị và phục hồi chức năng lao động theo quy định của pháp luật. 100% số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 100% đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thành lập được mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

Để hoàn thành chỉ tiêu trên, thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ, như: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về AT,VSLĐ; nâng cao nghiệp vụ quản lý và chăm sóc sức khỏe người lao động tại nơi làm việc; tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, tư vấn về công tác AT,VSLĐ; triển khai các nội dung về AT,VSLĐ... Ngoài ra, thành phố tổ chức khảo sát đánh giá tác động môi trường, điều kiện làm việc của người lao động tại các hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để hỗ trợ huấn luyện AT,VSLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

T.Quang

(Nguồn tin: Báo điện tử Pháp luật & Xã hội)