Nghiên cứu phơi nhiễm bụi Silic nồng độ cao của công nhân xây dựng trong quá trình mài, nghiền

05/03/2019
Theo các kết quả nghiên cứu mới đây, trong quá trình thao tác các công việc hàng ngày, công nhân xây dựng phải phơi nhiễm với bụi Silic với nồng độ cao gấp hơn 10 lần so với các giá trị giới hạn cho phép của OSHA.

Các nghiên cứu viên của Khoa Sức khỏe Cộng đồng thuộc Đại học Massachusetts Lowell đã tiến hành lấy 51 mẫu bụi hô hấp cá nhân của công nhân tại các khu vực phá dỡ, nghiền và sửa chữa cầu thuộc Massachusetts. Ngoài ra, họ cũng đã tiến hành lấy 33 mẫu bụi tại “khu vực” xung quanh các vị trí phá dỡ hoặc nghiền để xác định khả năng phơi nhiễm đối với khu vực dân cư.

Các mẫu đối chiếu cũng được lấy tại các khu vực có các áp dụng biện pháp kiểm soát bụi lơ lửng để so sánh với những khu vực không có biện pháp kiểm soát. Những công nhân tiến hành mài bê tông tại các khu vực sửa chữa cấu trúc bề mặt bên ngoài cầu phải phơi nhiễm với nồng độ bụi Silic tinh thể hô hấp trong không khí cao nhất, trung bình là khoảng 527 µg/m3. Giá trị này gấp hơn 10 lần só với giá trị phơi nhiễm giới hạn cho phép là 50 µg/m3 mà OSHA ước tính trong tiêu chuẩn bụi Silic hiện hành (1926.1153).

Những công nhân giám sát quá trình vận hành máy nghiền phải phơi nhiễm với bụi hô hấp có Silic tinh thể với nồng độ khoảng 93,3 µg/m3. Kỹ sư vận hành và người lao động phơi nhiễm ở mức thấp hơn, trung bình khoảng 17 µg/m3.  

Để có thể kiểm soát hoặc giảm thiểu phơi nhiễm Silic theo giá trị PEL của OSHA, các nghiên cứu khẳng định “vẫn còn nhiều thách thức đối với công nhân mài và giám sát máy nghiền. Ngay cả khi áp dụng các biện pháp kiểm soát bụi lơ lửng, vẫn cần phải sử dụng các thiết bị bảo vệ cá nhân, đặc biệt là cơ quan hô hấp cho các công việc cụ thể”. Các nghiên cứu này cũng khuyến cáo rằng người sử dụng lao động cần phải có các biện pháp an toàn bổ sung để bảo vệ cơ quan hô hấp với những công nhân làm việc tại các vị trí nêu trên.

Bụi Silic tinh thể là tác nhân gây ung thư tồn tại trong cát, đá tự nhiên và đá nhân tạo. Phơi nhiễm với bụi Silic có thể dẫn đến bệnh bụi phổi Silic, một loại bệnh mãn tính có thể gây ra sẹo ở phổi. OSHA ước tính khoảng 2,3 triệu công nhân đang bị phơi nhiễm với bụi Silic, trong đó có khoảng 2 triệu công nhân xây dựng.

Biên dịch: Việt Thắng

(Nguồn tin: Safety and Health magazine)