Hà Nội: Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng

07/03/2019
Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc kiểm tra việc chấp hành các quy đinh pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Việc kiểm tra nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội đối với hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố. Thông qua việc kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị có liên quan về an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng; công tác an toàn khi sử dụng máy, thiết bị, vật tư theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở yêu cầu việc kiểm tra phải theo đúng các quy định của pháp luật, kiểm tra đúng nội dung. Đồng thời không làm ảnh hưởng tới hoạt động thường xuyên của các đơn vị được kiểm tra. Qua thanh tra, đánh giá nguyên nhân, tồn tại, hạn chế khó khăn trong công tác thực hiện an toàn lao động, vệ sinh môi trường trên các công trường xây dựng. Đồng thời, đề xuất UBND Thành phố phương án, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường đối với các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố.

Đối tượng kiểm tra, gồm: Các công trình, dự án đang triển khai thi công xây dựng trên địa bàn các quận, huyện: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Long Biên, Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm; Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia thực hiện dự án.

Nội dung kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường của Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia trong quá trình thi công xây dựng công trình. Thời gian kiểm tra dự kiến từ tháng 03-2019 đến hết tháng 12-2019.

(Nguồn tin: phapluatxahoi.vn)