Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội: Thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề về ATVSLĐ giai đoạn 2016-2018

15/03/2019
Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1737/NQ-UBVDXH14 ngày 11/12/2018 về việc thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề “ “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 – 2018” do bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội là Trưởng đoàn, các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bùi Sỹ Lợi, Nguyễn Hoàng Mai, Đặng Thuần Phong, Lê Thị Nguyệt là Phó Trưởng đoàn.

Đoàn Giám sát sẽ tổ chức hoạt động tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Gia Lai, Bình Dương và làm việc với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ở Trung ương và địa phương, trong đó có Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động (thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam).

Mục đích của việc giám sát nhằm xem xét, đánh giá thực trạng tình hình an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt là tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; Thúc đẩy Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn, người lao động quan tâm hơn nữa tới việc thực hiện trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động; Đưa ra các kiến nghị, đề xuất để hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và công tác tổ chức thực hiện trong lĩnh vực này.

Trưởng Đoàn Giám sát chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo hoạt động của Đoàn, Đoàn Giám sát có trách nhiệm triển khai Kế hoạch giám sát; báo cáo kết quả giám sát với Ủy ban Về các vấn đề xã hội tại Phiên họp toàn thể trước Kỳ họp lần thứ 7 Quốc hội khóa XIV. Dự kiến, Đoàn Giám sát hoàn thành Dự thảo Báo cáo giám sát trước ngày 31/03/2019; tổ chức Tọa đàm chuyên gia góp ý Dự thảo Báo cáo giám sát vào ngày 08/04/2019; xin ý kiến Thường trực Ủy ban, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Báo cáo giám sát trước ngày 20/04/2019; báo cáo kết quả giám sát tại Phiên họp toàn thể Ủy ban trước Kỳ họp thứ 7 vào cuối tháng 04/2019); báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 05 hoặc 08/2019.

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)