EVNNPC: Xây dựng văn hóa an toàn lao động

20/03/2019
Ngành điện vốn là một trong những ngành nghề tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, vì vậy, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là một trong những hoạt động quan trọng luôn được Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) chú trọng triển khai.

Theo lãnh đạo EVNNPC, với hơn 13.000 phiên làm việc, tương ứng hơn 26.000 lượt người lao động làm việc trên lưới điện hàng tuần, có thể nói việc đảm bảo an toàn cho người lao động là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Nhận thức được vấn đề đó, tổng công ty đã xác định công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn lao động là nhiệm vụ cơ bản trong công tác đảm bảo an toàn lao động.


Cụ thể, năm 2018, cấp tổng công ty đã kiểm tra, kiểm soát 1.839 lượt đơn vị cơ sở. Qua kiểm tra đã nhắc nhở, yêu cầu bổ sung các biện pháp an toàn để đảm bảo khi thực hiện công việc, ngoài ra yêu cầu họp kiểm điểm rút kinh nghiệm 53 đơn vị có vi phạm quy trình, quy định và lãnh đạo đơn vị còn để tồn tại vi phạm có thể dẫn đến các nguy cơ rủi ro, mất an toàn ở đơn vị mình quản lý. Các đơn vị cơ sở cũng đã kiểm tra, kiểm soát 85.541 lượt hiện trường, phát hiện 1.203 vi phạm, từ đó đưa ra các hình thức xử lý kỷ luật theo quy định. Đáng chú ý, công tác quản lý đánh giá rủi ro về ATVSLĐ là một nội dung bắt buộc đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tuy nhiên, trong những năm trước đây, công tác này chưa thực sự được chú trọng, từ năm 2018, nhận thức được tầm quan trọng của việc đánh giá rủi ro trong ATVSLĐ cũng như nhận diện, đánh giá rủi ro trong từng công việc, EVNNPC đã chỉ đạo quyết liệt, đồng thời ban hành hướng dẫn cụ thể để các đơn vị có cơ sở thực hiện quản lý đánh giá rủi ro hiệu quả nhất.

Với phương châm "người lao động là tài sản quý giá nhất" EVNNPC luôn coi trọng công tác đảm bảo ATVSLĐ lên hàng đầu. Thời gian qua, EVNNPC đã tập trung nguồn lực để thực hiện nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tai nạn lao động; giải pháp ngắn hạn, trung hạn trong các năm 2016, 2017, 2018 đã đem lại hiệu quả nhất định. Đó là kết quả của việc xây dựng các quy định, quy chế phù hợp với thực tế sản xuất; các phương pháp huấn luyện ATVSLĐ, quy trình an toàn lao động; phương pháp kiểm tra, kiểm soát trong công tác quản lý an toàn; tăng cường tuyên truyền, từng bước hình thành, xây dựng văn hóa an toàn trong lao động sản xuất tại tổng công ty.

Tuy nhiên, để quản lý ATVSLĐ phát huy hiệu quả hơn nữa và bền vững thì ngoài việc duy trì các biện pháp quản lý, các giải pháp đã thực hiện trong thời gian qua, trọng tâm công tác ATVSLĐ năm 2019 cần thực hiện đó là tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng văn hóa an toàn lao động, trong đó trọng tâm là huấn luyện kỹ năng cho người lao động về nhận diện mối nguy và biện pháp phòng ngừa. Cụ thể, tổ chức lớp huấn luyện các văn bản pháp luật liên quan đến công tác ATVSLĐ; phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy các địa phương huấn luyện công tác cứu nạn, cứu hộ; kiểm tra công tác cứu hộ tại các đơn vị trực thuộc, nhất là các trạm biến áp 110kV-220kV.

Bên cạnh đó, tuyên truyền đẩy mạnh, xây dựng văn hóa an toàn lao động bảo đảm an toàn trong sản xuất kinh doanh, không để sự cố cháy nổ do lỗi chủ quan; tích cực đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, giảm thiểu ảnh lưới của thời tiết cực đoan tới lưới điện...

EVNNPC tiếp tục xây dựng mục tiêu, phương hướng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng năm, kế hoạch triển khai công tác an toàn theo từng quý trong năm.

Lan Anh

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)