Triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

12/04/2019
UBND TP Hà Nội ban hành Báo cáo số 103/BC-UBND về tổng kết công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Theo đánh giá của UBND thành phố, năm qua, các cấp chính quyền của thành phố đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); vai trò của Ban tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ thành phố và các quận, huyện, thị xã, sở, ngành, đơn vị... được nâng cao và triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực. Tai nạn lao động và cháy, nổ trên địa bàn thành phố đã được phòng ngừa, kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người. Qua đó, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Nhờ làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền Luật An toàn, vệ sinh lao động nên ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, công dân và người lao động được nâng cao và có chuyển biến tích cực. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng bộ máy làm công tác ATVSLĐ, đầu tư kinh phí mua sắm máy móc, cải tiến công nghệ sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc và môi trường lao động. Vì vậy, nhiều sự cố, nguy cơ mất an toàn lao động, cháy, nổ được phát hiện, ngăn chặn kịp thời góp phần bảo vệ môi trường, tính mạng, sức khỏe của người lao động và cộng đồng dân cư.

Các phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ” đã được các đơn vị hưởng ứng; ngày càng có nhiều tập thể và cá nhân làm tốt công tác ATVSLĐ được Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và UBND thành phố ghi nhận, trao nhiều danh hiệu cao quý.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18-9-2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Tăng cường phối hợp với các cơ quan báo, đài Phát thanh và truyền hình ở Trung ương và TP Hà Nội để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATVSLĐ trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác phổ biến Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, người lao động, nhất là đối tượng lao động không theo hợp đồng lao động, làng nghề và người lao động làm việc trong môi trường có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.

UBND thành phố cũng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình ATVSLĐ thành phố giai đoạn 2016 - 2020 và tổng kết đánh giá chương trình; kế hoạch An toàn, vệ sinh lao động năm 2019; kế hoạch Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019,... Từ đó, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu các vụ tai nạn lao động trên địa bàn thành phố.

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác ATVSLĐ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về ATVSLĐ; xử lý nghiêm các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và của công dân. Thực hiện tốt công tác tổ chức hội nghị đối thoại giữa người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và các cơ quan nhà nước để thúc đẩy việc cải thiện điều kiện làm việc công bằng, an toàn cho người lao động, nâng cao hiệu quả xây dựng, thực hiện chính sách pháp luật về ATVSLĐ...

KH

(Nguồn tin: BÁO ĐIỆN TỬ PHÁP LUẬT & XÃ HỘI)