Vĩnh Long: Nâng nhận thức, ý thức đảm bảo ATVSLĐ

27/05/2019
Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh vừa kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại các công ty, doanh nghiệp chuyên về may mặc, lò gạch, xây dựng... nhân tháng hành động ATVSLĐ năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Qua đó tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh tăng cường hơn nữa việc thực hiện các quy định pháp luật về lao động, công tác đảm bảo ATVSLĐ đối với người sử dụng và người lao động.


Ở các địa phương, vấn đề đảm bảo ATVSLĐ được khuyến nghị chú trọng cả với người lao động không theo hợp đồng, lao động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chưa thực hiện đầy đủ quy định ATVSLĐ

Các công ty, doanh nghiệp chuyên về may, xây dựng, lò gạch thường tập trung khá đông lao động- là nơi có yêu cầu cao về đảm bảo ATVSLĐ cho người lao động.

Tại một công ty may mặc ở huyện Vũng Liêm có 77 lao động may gia công. Qua kiểm tra thực hiện pháp luật lao động, ATVSLĐ tại cơ sở cho thấy, đơn vị có ký hợp đồng lao động với người lao động đầy đủ, đúng quy định.

Hưởng ứng tháng hành động ATVSLĐ 2019, công ty có tổ chức treo băng rôn trước cổng, phát loa tuyên truyền về ATVSLĐ... Việc thực hiện các quy định như: nội quy lao động, trả lương, thời gian làm việc, trang bị phương tiện bảo vệ người lao động, tự kiểm tra công tác ATVSLĐ... được đơn vị thực hiện tốt.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của đoàn kiểm tra, một số quy định của pháp luật chưa được đơn vị thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ. Cụ thể, đơn vị có sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ nhưng chưa kiểm định kỹ thuật an toàn và chưa khai báo với ngành chức năng.

Cơ sở chưa tổ chức huấn luyện ATVSLĐ đối với người lao động (77 người); chưa đăng ký nội quy lao động với cơ quan chức năng; chưa khám sức khỏe và lập hồ sơ quản lý sức khỏe người lao động; quan trắc môi trường và tổ chức bộ phận y tế vẫn còn thiếu... Bên cạnh, chưa tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; còn 55 người lao động chưa tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Tại hộ kinh doanh nhà máy gạch ở huyện Vũng Liêm, kết quả kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, ATVSLĐ cho thấy, đơn vị thực hiện khá đầy đủ pháp luật về lao động; BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động có ký hợp đồng; có trang bị phòng hộ lao động và kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thiết bị phục vụ sản xuất...

Bênh cạnh đó, vẫn còn nhiều nội dung cơ sở chưa triển khai thực hiện đảm bảo pháp luật lao động, ATVSLĐ cho cơ sở và người lao động được đoàn kiểm tra chỉ ra: Chưa có kế hoạch hưởng ứng tháng hành động ATVSLĐ; chưa xây dựng nội quy lao động và đăng ký với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; chưa tổ chức huấn luyện ATVSLĐ đối với người lao động.

Tương tự như một số cơ sở, đơn vị chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người lao động. Với 4 thiết bị thuộc diện có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ thì chỉ 1 thiết bị được kiểm định an toàn và hầu hết thiết bị đều chưa đăng ký với ngành chức năng...

Nâng cao nhận thức và ý thức đảm bảo ATVSLĐ

Nhằm giúp công ty chuyên về may mặc khắc phục tồn tại, thiếu sót, thực hiện tốt hơn quy định pháp luật về lao động, đảm bảo ATVSLĐ... đoàn liên ngành đưa ra các kiến nghị với đơn vị.

Cụ thể, tới đây cần tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ (3 nồi hơi đun điện) và khai báo với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; tổ chức huấn luyện ATVSLĐ đối với người lao động; tổ chức các việc khám sức khỏe cho người lao động và có lập hồ sơ quản lý; quan trắc môi trường lao động; tổ chức bộ phận y tế... theo đúng quy định của Luật ATVSLĐ.

Cơ sở cũng cần đăng ký nội quy lao động với ngành chức năng; xây dựng bảng chỉ dẫn an toàn với việc sử dụng các thiết bị sản xuất; trang bị đầy đủ phòng hộ lao động; cơ sở cần phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động...

Tương tự ở cơ sở sản xuất gạch, với các nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ được đoàn liên ngành kiến nghị cần xây dựng kế hoạch triển khai, khắc phục để thực hiện tốt hơn các quy định của pháp luật lao động, công tác ATVSLĐ trong thời gian tới. Thời hạn thực hiện kiến nghị, báo cáo, việc ngành chức năng sẽ tiến hành phúc tra, xử lý theo quy định của pháp luật cũng được phổ biến cụ thể.

Tại một số hộ sản xuất, kinh doanh khác trong đợt kiểm tra cùng nội dung, việc kiến nghị khắc phục cũng tương tự, hướng tới mục tiêu đảm bảo các pháp luật lao động, ATVSLĐ cho chủ sử dụng và người lao động tại cơ sở.

Năm 2019 là năm thứ 3 thực hiện tháng hành động ATVSLĐ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tháng hành động năm nay với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”.

BCĐ tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã và từng người lao động tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về ATVSLĐ. Các chủ thể này cần chủ động xây dựng và cụ thể thực hiện các nhóm giải pháp BCĐ đề ra, góp phần đảm bảo ATVSLĐ, phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Theo các văn bản thống nhất giữa đoàn kiểm tra liên ngành và công ty, cơ sở được kiểm tra mới đây để hưởng ứng tháng hành động ATVSLĐ năm 2019, đơn vị được yêu cầu khắc phục các kiến nghị trong 20 ngày kể từ ngày ký biên bản và báo cáo bằng văn bản (kèm theo hồ sơ chứng minh) gửi thanh tra Sở Lao động- Thương binh và Xã hội. Hết thời hạn nêu trên, nếu các kiến nghị chưa được thực hiện, ngành chức năng sẽ tiến hành phúc tra và xử lý theo quy định của pháp luật.


Bài, ảnh: TƯỜNG VÂN


(Nguồn tin: baovinhlong.com.vn)