Yên Bái: Tăng cường cải thiện an toàn lao động tại các khu công nghiệp

03/11/2019
Thời gian qua, Ban Quản lý các Khu công nghiệp ở Yên Bái đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, các sở, ban ngành, đã thường xuyên chỉ đạo và tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về công tác ATVSLĐ cho NSDLĐ và NLĐ làm việc tại các KCN, tham gia các hoạt động kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ trong các đơn vị, doanh nghiệp.


Đáp ứng các điều kiện đảm bảo ATVSLĐ trong lao động, sản xuất là trách nhiệm của cả người lao động và người sử dụng lao động

Thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về lao động, Ban quản lý KCN Yên Bái thực hiện các nhiệm vụ quản lý lao động trong KCN, bao gồm: bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động, xây dựng quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định pháp luật về lao động hoặc hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Sau thời gian dài nỗ lực quản lý, tuyên truyền nâng cao ý thức của người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) về công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), hầu hết doanh nghiệp tại các khu công nghiệp (KCN) trong tỉnh Yên Bái đã có nhiều chuyển biến tích cực về công tác này ngay tại cơ sở.

Ban quản lý các KCN tỉnh Yên Bái được UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước 03 KCN với tổng diện tích quy hoạch là 632ha, bao gồm: KCN phía Nam, KCN Âu Lâu và KCN Minh Quân. Đến nay đã thu hút 46 dự án đầu tư vào các KCN, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 9.162,287 tỷ đồng, trong đó có 28 dự án đã đi vào sản xuất kinh doanh với hơn 3.800 lao động, dự kiến đến hết năm 2019 số lao động trong các KCN sẽ tăng lên trên 4.500 lao động.

Để đẩy mạnh ATVSLĐ trong các KCN, một trong những giải pháp cấp bách hiện nay là chú trọng tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật về ATLĐ cho NLĐ và NSDLĐ nhằm giúp NLĐ, cán bộ quản lý nắm vững các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia quan hệ lao động. Theo đó, trong năm 2018 Ban Quản lý các KCN đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, các sở, ban ngành, đã thường xuyên chỉ đạo và tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về công tác ATVSLĐ cho NSDLĐ và NLĐ làm việc tại các KCN, tham gia các hoạt động kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ trong các đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo các doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho trên 2.500 lượt người làm công tác quản lý, cán bộ làm công tác ATVSLĐ và NLĐ tại các doanh nghiệp và khám sức khỏe định kỳ cho trên 3.000 lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong các KCN; Quan trắc môi trường lao động đối với các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ATVSLĐ, an toàn vệ sinh viên giỏi cho hơn 100 lao động.

Đến thời điểm này, hệ thống văn bản pháp luật về ATVSLĐ ngày càng hoàn thiện; các hoạt động thông tin, truyền thông, việc áp dụng các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc bằng công nghệ mới, hệ thống quản lý tiên tiến, cũng như việc chấp hành nghiêm túc các quy định về ATVSLĐ của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và NLĐ ngày càng được quan tâm thực hiện. Đồng thời, xác định cải thiện môi trường làm việc vừa là trách nhiệm đối với NLĐ vừa bảo đảm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, các đơn vị đã sớm thành lập tổ chức công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của công nhân. Đồng thời quan tâm bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác ATVSLĐ, xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại các xưởng sản xuất; xây dựng đầy đủ các quy trình vận hành, làm việc an toàn và được áp dụng riêng đối với mỗi khu vực làm việc. Cùng với đó, các doanh nghiệp thực hiện treo biển báo nguy hiểm, bảng nội quy, hướng dẫn ATVSLĐ tại mỗi bộ phận để luôn nhắc nhở NLĐ chủ động thực hiện, hạn chế những nguy cơ gây mất an toàn... Hàng năm, công đoàn các KCN đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra đôn đốc, thường xuyên nhắc nhở các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thực hiện công tác ATVSLĐ. Thông qua những việc làm đó đã góp phần kiềm chế tai nạn, bệnh tật liên quan đến NLĐ; nhận thức của các cấp, ngành, NSDLĐ và NLĐ về công tác ATVSLĐ và phòng chống cháy nổ đã có chuyển biến tích cực. Nhờ vậy, những năm gần đây, các doanh nghiệp trong KCN chưa để xảy ra tình trạng TNLĐ, BNN, cơ bản đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Đời sống vật chất tinh thần của NLĐ cũng được cải thiện rõ rệt, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng tăng cao.

(Nguồn tin: Báo Điện tử Dân Sinh)