Hà Nội triển khai công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2020

13/01/2020
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND, triển khai công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố năm 2020.

Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu, hằng năm, trung bình giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (AT, VSLĐ), cụ thể: Trên 95% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác AT, VSLĐ cấp quận, huyện, thị xã và trong các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao được tập huấn nâng cao năng lực về AT, VSLĐ.


Ảnh minh họa

Trên 80% số người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT, VSLĐ; trên 80% số người làm công tác AT, VSLĐ, người làm công tác y tế; trên 90% số an toàn vệ sinh viên trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh được huấn luyện về AT, VSLĐ. Trên 80% số làng nghề, trên 80% số hợp tác xã có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về AT, VSLĐ.

Trên 80% số người thuộc lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc được huấn luyện, cập nhật về sơ cứu, cấp cứu. Trên 50% người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các bệnh nghề nghiệp phổ biến được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; trên 70% doanh nghiệp lớn và 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp thực hiện đo quan trắc môi trường lao động.

Bình quân, hằng năm giảm 15% số người lao động mắc mới bệnh nghề nghiệp; đảm bảo trên 80% số người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp được khám, phát hiện và điều trị bệnh nghề nghiệp. Tăng thêm 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả một số nội dung cơ bản của hệ thống quản lý AT, VSLĐ bước đầu xây dựng văn hóa an toàn trong lao động. 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được điều trị và phục hồi chức năng lao động theo quy định của pháp luật. 100% số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 100% đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thành lập được mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, UBND thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ. Trong đó, nâng cao năng lực và hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát về an toàn, vệ sinh lao động đối với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý nhà nước về công tác AT, VSLĐ cho Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ các quận, huyện, thị xã và cán bộ chủ chốt các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, thành phố triển khai các biện pháp phòng, chống một số bệnh nghề nghiệp phổ biến, thường gặp trong các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp. Tập huấn nâng cao năng lực chẩn đoán, giám định, điều trị và phục hồi chức năng cho người bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; nghiệp vụ quan trắc môi trường lao động, đánh giá các yếu tố có hại trong lao động. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho người làm công tác y tế tại các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; huấn luyện lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc.

Thành phố cũng chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, tư vấn về công tác AT, VSLĐ; triển khai các nội dung về AT, VSLĐ; cơ chế quản lý, thực hiện, thông tin, báo cáo…

HP


(Nguồn tin: phapluatxahoi.vn)