Chủ động đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro, phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động, cháy nổ

12/03/2020
Theo Thông báo số 752/TCKT-TM của Tổng cục Kỹ thuật, từ ngày 1-1 đến hết ngày 31-12-2919, toàn quân xảy ra hơn 80 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm hơn 90 người bị nạn liên quan đến tai nạn lao động (TNLĐ) và cháy nổ.

Nguyên nhân các vụ TNLĐ được xác định do vi phạm quy trình, biện pháp làm việc an toàn và điều kiện làm việc không an toàn; công tác giáo dục, tuyên truyền và tổ chức phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (AT, VSLĐ) và công tác huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra, sát hạch, nhắc nhở… của một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên.


Kiểm tra và thực hiện nghiêm quy trình sản xuất tại Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Để chủ động đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro, phòng ngừa và hạn chế, giảm thiểu tai nạn lao động, cháy nổ, cơ quan chức năng xác định một số giải pháp: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và người lao động về AT, VSLĐ, phòng chống cháy nổ, nhất là trong lĩnh vực có nguy cơ mất an toàn cao; tổ chức quán triệt, phổ biến và thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật, quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của cơ quan chức năng về kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị; chú trọng kiểm tra, rà soát các nguy cơ mất an toàn lao động tại nơi làm việc kết hợp với công tác phòng ngừa.

Các đơn vị tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn và huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động tại đơn vị, nhất là huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật an toàn; bố trí sắp xếp lao động đúng chuyên môn khi thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên tăng cường nắm chắc tình hình chính trị, diễn biến tư tưởng của bộ đội, quản lý chặt chẽ vũ khí, đạn dược sẵn sàng chiến đấu và vũ khí được giao khi thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp về công tác quản lý, sử dụng các phương tiện khi tham gia giao thông, quản lý bộ đội trong giờ nghỉ, ngày nghỉ; thực hiện nghiêm công tác thanh, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc tuân thủ các quy định, quy phạm về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động, nhất là con người, vũ khí trang bị trong các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật, tuần tra canh gác; chấp hành nghiêm việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo và tổ chức điều tra, rút kinh nghiệm kịp thời để có biện pháp khắc phục và ngăn ngừa tái diễn.

HÀ KHÁNH

(Nguồn tin: Báo điện tử Quân đội nhân dân)