Thừa Thiên – Huế: Chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong xây dựng

26/08/2020
(Xây dựng) – Nhằm tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng chấp hành nghiêm theo quy định của Luật xây dựng, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng.


Dự án Khu đô thị The Manor Crown Huế do Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Điền Vital làm chủ đầu tư - nơi từng xảy ra tai nạn lao động làm một người chết.

Theo đó, nhằm chấn chỉnh, khắc phục tình trạng các công trình vi phạm quy trình an toàn trong thi công xây dựng, vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, gây mất an toàn lao động. Đồng thời, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động, yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tiếp tục tuyên truyền, tập huấn về an toàn, vệ sinh lao động đối với người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân để phòng ngừa tai nạn lao động. Đặc biệt, đối với công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; vận hành máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về quy trình an toàn lao động.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thường xảy ra tai nạn lao động như: Xây dựng, khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng... xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và thông báo công khai những vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng; kiến nghị khởi tố vụ án vi phạm an toàn, vệ sinh lao động gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm chết người.

Phối hợp với Cơ quan Công an tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết người để có biện pháp khắc phục nguyên nhân nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động tương tự xảy ra. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thực hiện nội dung nêu tại Chỉ thị này; định kỳ trước 30/11 hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn lao động trong xây dựng; tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng, chú trọng những công trình trọng điểm có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.

Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng cầu đường, công trình giao thông, chú trọng các công trình trọng điểm, có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng chấp hành nghiêm pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động, an toàn trong xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng, Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng và các văn bản pháp luật liên quan.

Xây dựng và thực hiện đầy đủ nội quy, quy trình làm việc bảo đảm an toàn của thiết bị và nơi làm việc; tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các nhóm đối tượng; trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; cải thiện điều kiện lao động; kiểm định và khai báo sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Yêu cầu kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất tại các doanh nghiệp của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động phải phối hợp, thống nhất với Thanh tra tỉnh để tránh chồng chéo, đảm bảo tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, thi công công trình đúng theo quy định hiện hành.

Trí Đức

(Nguồn tin: baoxaydung.com.vn)