Trọng tâm mở rộng về an toàn vệ sinh lao động

15/09/2020
Công việc đang thay đổi. Công nghệ, toàn cầu hóa, sự thay đổi nhân khẩu học và các lực lượng kinh tế và chính trị khác tạo ra những thách thức mới cho người lao động, người sử dụng lao động và những người làm công việc bảo vệ họ.

Trong một bài báo gần đây trên Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu môi trường và Sức khỏe cộng đồng (International Journal of Environmental Research and Public Health), Viện Nghiên cứu An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Mỹ (Niosh) đã cho rằng lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu của tương lai.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc của người lao động vượt ra ngoài các mối quan tâm về ATVSLĐ truyền thống (tiếp xúc với các tác nhân hóa học, vật lý hoặc sinh học). Chúng bao gồm sự thay đổi về hồ sơ nhân khẩu (ví dụ, nhiều phụ nữ hơn, người nhập cư, người lao động lớn tuổi hơn và mắc bệnh mạn tính nhiều hơn, và các tình trạng sức khỏe tâm thần), sự thay đổi sắp xếp việc làm, nhu cầu công việc tăng lên, các mối nguy tâm lý xã hội tăng, và sự thay đổi môi trường lao động (xây dựng và tự nhiên).

Đây không phải là một khái niệm hoàn toàn mới. Mô hình hành động toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), những nỗ lực khác nhau của châu Âu vì phúc lợi của người lao động, và quan điểm sức khỏe toàn diện của người lao động (Total Worker Health®) của Niosh, tất cả đều nhằm mục tiêu bảo vệ người lao động, ngăn ngừa thương tích và bệnh tật, trong và sau khi nghỉ việc. Khái niệm phúc lợi của người lao động nhấn mạnh đến chất lượng cuộc sống, được thúc đẩy bởi mối quan hệ giữa an toàn, sức khỏe của cá nhân người lao động và các yếu tố cả trong và ngoài nơi làm việc, và mong muốn người lao động phát triển và đạt được đầy đủ tiềm năng của họ. Phúc lợi là tích hợp, nhưng vượt xa hơn, mục tiêu ATVSLĐ truyền thống là bảo vệ người lao động khỏi các mối nguy nghề nghiệp, bao gồm ngăn ngừa bệnh tật và nâng cao sức khỏe người lao động.

Thách thức hiện nay là vận hành và sử dụng khái niệm phúc lợi và phát triển các tương tác liên ngành để phát triển lĩnh vực này. Việc áp dụng mô hình này đòi hỏi một phương pháp tiếp cận tư duy hệ thống bao quát hơn để tích hợp tốt hơn các yếu tố rủi ro ATVSLĐ truyền thống với các yếu tố kinh tế xã hội và cá nhân (mở rộng theo chiều ngang), đồng thời mở rộng phạm vi các yếu tố tác động đến sức khỏe (mở rộng theo chiều dọc) bằng cách xem xét những thay đổi xảy ra trong quá trình làm việc (Xem hình dưới).


Việc mở rộng mô hình hiện có sẽ thay đổi cách chúng ta tiến hành nghiên cứu về ATVSLĐ, huấn luyện lực lượng lao động ATVSLĐ trong tương lai, thiết kế các chính sách và thực hành có tư duy tiến bộ trong các tổ chức để tối đa hóa sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động. Điều đó không nhằm thay thế các thành viên hiện tại của Ủy ban ATVSLĐ mà đúng hơn là để xây dựng một nền tảng mà trong đó các chuyên gia ATVSLĐ có thể hợp tác chặt chẽ hơn với những người không phải là chuyên gia ATVSLĐ hoặc các chuyên gia ATVSLĐ mới để thúc đẩy hơn nữa sự thành công và hỗ trợ cho công việc của họ. Các chuyên ngành của ATVSLĐ truyền thống bao gồm y học và chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp, vệ sinh công nghiệp, dịch tễ học an toàn, độc chất học, kỹ thuật, tâm lý nghề nghiệp và luật. Trong tương lai, chúng ta cần một cách tiếp cận dựa trên hệ thống, chuyên nghiệp hơn để xác định các kỹ năng mới hỗ trợ mở rộng theo chiều ngang và tích hợp theo chiều dọc. Những kỹ năng này sẽ bao gồm các lĩnh vực như kinh tế học ứng dụng, xã hội học, nhân chủng học, lão khoa, tin học, giáo dục, đánh giá chương trình, kinh doanh, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, khoa học khí hậu, kiến trúc, quy hoạch đô thị và tính bền vững. Mặc dù các khía cạnh của một số lĩnh vực này  đóng góp vào ATVSLĐ, nhưng các thách thức vẫn phát triển, phổ biến và vận hành nhất quán với những đóng góp này.

Có sự lo ngại rằng việc mở rộng mô hình này để coi phúc lợi như là một kết quả, và nhiều “cách tiếp cận sức khỏe cộng đồng” hơn là “cách tiếp cận lao động”, có thể có những tác động tiêu cực. ATVSLĐ có nguồn lực hạn chế, gần như không đủ để giải quyết các vấn đề trong mô hình hiện tại. Tuy nhiên, nếu gánh nặng và mức độ của các kết quả ATVSLĐ bất lợi và lợi ích của việc làm lành mạnh và phúc lợi được miêu tả một cách rõ ràng và rỗng rãi thì cơ hội tận dụng các nguồn lực nhiều hơn để giải quyết gánh nặng có thể tăng lên.

Để giải quyết những thay đổi ngày càng tăng về công việc, người lao động và nơi làm việc, lĩnh vực ATVSLĐ cần phải phát triển một tầm nhìn rộng hơn, phát triển và sử dụng những bộ kỹ năng mới, đồng thời kết hợp với các ngành khác và các bên liên quan mới. ATVSLĐ phải là một lĩnh vực ngày càng phát triển mạnh mẽ. Mở rộng tầm nhìn và phát triển lĩnh vực ATVSLĐ có thể tạo ra một lực lượng lao động mạnh khỏe hơn và làm gia tăng phúc lợi của các quốc gia.

(Nguồn tin: cdc.gov)