Thiết lập Chương trình an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc

20/10/2020
Bạn đang tìm kiếm những khuyến nghị ngắn gọn để thiết lập chương trình an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại nơi làm việc? OSHA (Cơ quan An toàn và Vệ sinh Lao động Mỹ) đề xuất 10 bước sau:

1. Bảo đảm ATVSLĐ là giá trị cốt lõi của tổ chức. Truyền đạt cho người lao động (NLĐ) hiểu rằng cách thức làm việc của tổ chức là bảo đảm an toàn từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc ngày làm việc. Khiến NLĐ nhận thức rõ rằng bạn luôn muốn làm việc cùng họ để phát hiện được và giải quyết bất cứ nguy cơ nào có thể dẫn tới chấn thương hoặc bệnh tật.

2. Hành động gương mẫu. Thực hành an toàn tại nơi làm việc để làm gương cho NLĐ và thường xuyên đề cập tới vấn đề an toàn lao động trong các cuộc đối thoại hàng ngày với NLĐ.

3. Tạo dựng một hệ thống thông báo. Xây dựng và phổ biến quy trình để bảo đảm NLĐ có thể thông báo về những chấn thương, bệnh tật, những trường hợp cận kề khả năng xảy ra thương tích, các nguy cơ, hoặc các quan ngại về ATVSLĐ mà không lo ngại bị trả thù. Trong hệ thống thông báo cần có lựa chọn để người thông báo giữ bí mật danh tính.

4. Đào tạo, huấn luyện. Đào tạo để NLĐ biết cách xác định và kiểm soát các nguy cơ tại nơi làm việc.

5. Kiểm tra. Rà soát nơi làm việc cùng NLĐ và yêu cầu NLĐ xác định các hành vi, các thiết bị hoặc chất liệu họ lo ngại (nguy cơ về ATVSLĐ). Sử dụng bảng kiểm để nhận diện các vấn đề.

6. Tập hợp các ý kiến về kiểm soát nguy cơ trong lao động. Yêu cầu NLĐ đưa ra các ý kiến để cải thiện nơi làm việc và thực hiện theo các đề xuất này. Tạo điều kiện về thời gian cho NLĐ, và nếu có thể, cho phép họ nghiên cứu các biện pháp kiểm soát nguy cơ trong giờ làm việc.

7. Thực hiện kiểm soát nguy cơ. Phân công công việc cho NLĐ để lựa chọn, thực thi và đánh giá các biện pháp kiểm soát nguy cơ mà họ đề xuất.

8. Có kế hoạch cho các trường hợp khẩn cấp. Xác định các trưởng hợp khẩn cấp có thể xảy ra và xây dựng hướng dẫn để NLĐ có thể đối phó trong mỗi trường hợp. Thảo luận những quy trình này trong các cuộc họp với NLĐ và bảo đảm quy trình luôn được đặt tại những vị trí dễ thấy tại nơi làm việc.

9. Lấy ý kiến cho các sửa đổi. Trước khi thực hiện những thay đổi lớn tại nơi làm việc, thảo luận với NLĐ để xác định các vấn đề về ATVSLĐ có thể xảy ra.

10. Cải thiện chương trình an toàn vệ sinh lao động. Dành ra một khoảng thời gian cố định hàng ngày hay hàng tuần để thảo luận về các vấn đề ATVSLĐ, với mục tiêu xác định các phương thức để cải thiện chương trình ATVSLĐ.

Biên dịch: Hoàng Phương

(Nguồn tin: Safety Health Magazine)