Ngày Thế giới vì An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc năm 2021 - Dự đoán, chuẩn bị và ứng phó với khủng hoảng - ĐẦU TƯ NGAY VÀO HỆ THỐNG OSH KIÊN CỐ

30/03/2021
Đại dịch Covid-19 đã khiến cho chính phủ, người sử dụng lao động, người lao động và người dân nói chung phải đối mặt với những thách thức chưa từng có quan đến virut và nhiều tác động mà nó gây ra trong thế giới việc làm. Ngày Thế giới vì An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc sẽ tập trung vào các chiến lược tăng cường hệ thống quốc gia về an toàn vệ sinh lao động (OSH), xây dựng sự kiên cố, nhằm đối mặt với những khủng hoảng hiện tại và trong tương lai, dựa trên các bài học kinh nghiệm và những kinh nghiệm từ thế giới việc làm.

Kể từ khi nổi lên như một cuộc khủng hoảng toàn cầu vào đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã có những tác động sâu sắc ở khắp mọi nơi. Đại dịch đã ảnh hưởng đến hầu hết mọi khía cạnh của thế giới việc làm, từ nguy cơ lan truyền virut tại nơi làm việc, đến các rủi ro về an toàn vệ sinh lao động xuất hiện do các biện pháp làm giảm sự lan truyền của virut. Ví dụ, sự dịch chuyển sang các hình thức bố trí làm việc mới, chẳng hạn như làm việc từ xa, đã mang lại nhiều cơ hội cho người lao động nhưng cũng đưa đến những rủi ro OSH tiềm ẩn, bao gồm rủi ro tâm lý xã hội và bạo lực nói riêng.

Ngày Thế giới vì An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc năm 2021 tập trung vào việc tận dụng những yếu tố của hệ thống OSH như được nêu trong Công ước 187- Công ước về Khung chính sách thúc đẩy an toàn vệ sinh lao động. Báo cáo ngày thế giới xem xét cuộc khủng hoảng hiện tại chứng tỏ tầm quan trọng của việc tăng cường các hệ thống OSH này như thế nào, bao gồm các dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp ở cả cấp quốc giá và cấp cơ sở.

ILO sẽ nhân cơ hội này để nâng cao nhận thức và khuyến khích đối thoại về tầm quan trọng của việc tạo ra và đầu tư vào các hệ thống OSH kiên cố, dựa trên các ví dụ điển hình ở cả khu vực và quốc gia trong việc giảm thiểu và ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 tại nơi làm việc.

(Nguồn tin: ilo.org)

buca escort