PC Thanh Hóa đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2021

05/04/2021
(PLVN) -Với chủ đề năm 2021 là “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động - tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn vệ sinh lao động”, Công ty Điện lực (PC) Thanh Hóa đã tạo cho người lao động một thói quen làm việc an toàn, chấp hành một cách tự giác đối với việc thực hiện các quy định an toàn vệ sinh lao động của đơn vị.


PC Thanh Hóa đã, đang tạo thói quen cho người lao động luôn nghĩ về an toàn trước khi làm việc

PC Thanh Hóa vừa tổ chức Lễ phát động đẩ mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2021. Mục đích của hoạt động này là nhằm tạo thói quen cho người lao động luôn luôn nghĩ về an toàn trước khi làm việc, góp phần đẩy lùi tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại cho các gia đình người lao động và xã hội, qua đó nâng cao năng suất lao động của đơn vị.

Tại lễ phát động, lãnh đạo PC Thanh Hóa cùng toàn thể cán bộ chủ chốt và các đơn vị trực thuộc đã thể hiện sự quyết tâm cao, chung sức thực hiện đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa an toàn lao động cũng như văn hóa doanh nghiệp trong toàn công ty.

Theo đó, tập thể CBCNV của PC Thanh Hóa quyết tâm thực hiện mục tiêu kế hoạch đã đề ra, kiên quyết thực hiện nói không với vi phạm an toàn lao động nói không với tai nạn lao động, xây dựng PC Thanh Hóa thành một đơn vị xuất sắc toàn diện của Tổng công ty điện lực miền Bắc.

Cụ thể, năm 2021, PC Thanh Hóa phấn đấu diện thương phẩm đạt trên 6,1 tỷ kWh, tăng trưởng hơn 6 % so với năm 2020; tổn thất điện năng phấn đấu nhỏ hơn 5,15%. Đồng thời đảm bảo cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt trên 95% và tỷ lệ dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4 đạt trên 80%. Chỉ số tiếp cận điện năng nhỏ hơn 5 ngày.

Về hạ tầng, PC Thanh Hóa sẽ cải tạo và chuyển đổi toàn bộ các TBA 110kV còn lại chuyển sang chế độ không người trực. Với các TBA 110kV đóng điện mới xây dựng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trạm biến áp không người trực và hoàn thành 100% việc lắp đặt đo đếm điện tử đo xa các TBA công cộng, chuyên dùng...

Đặc biệt, với chủ đề năm 2021 của EVN là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, PC Thanh Hóa Tăng sẽ cường công tác đào tạo nhận thức về chuyển đổi số cho CBCNV, nhất là người đứng đầu các đơn vị để đảm bảo thành công chuyển đổi số. Xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực đội ngũ công nghệ thông tin trong đơn vị nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong các năm tiếp theo.

(Nguồn tin: baophapluat.vn)

buca escort