Quảng Bình kiểm tra công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp

09/06/2021
(Dân sinh) - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại các doanh nghiệp trên địa bàn.


Công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Bình vẫn còn một số bất cập đã được đoàn liên ngành chỉ rõ (Ảnh minh họa)

Thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ của tỉnh năm 2021, Sở LĐ-TB&XH Quảng Bình đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra công tác ATVSLĐ tại 6 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp: Công ty CP xây dựng Đại Phúc tại mỏ đá Lèn Hung, xã Thuận Hóa (Tuyên Hóa); Công ty CP Bia Hà Nội-Quảng Bình ở phường Bắc Lý (TP. Đồng Hới); Công ty CP nước khoáng Bang ở thị trấn Kiến Giang (Lệ Thủy); Công ty TNHH Huy Hoàng ở thị trấn Nông trường Lệ Ninh (Lệ Thủy); Công ty TNHH Đại Tiến Phát ở phường Quảng Thọ (TX. Ba Đồn); Công ty TNHH xăng dầu số 1 Bố Trạch ở xã Đại Trạch, (Bố Trạch).

Tại đây, Đoàn liên ngành đã kiểm tra đối với 4 doanh nghiệp đang hoạt động. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, các doanh nghiệp, người sử dụng lao động cơ bản quan tâm thực hiện công tác ATVSLĐ. 

Cụ thể là xây dựng kế hoạch và nội quy ATVSLĐ, thực hiện nghiêm túc việc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động tại nơi làm việc; việc kiểm soát môi trường lao động, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc được quan tâm thực hiện quan trắc; chủ động rà soát, đánh giá rủi ro, áp dụng các biện pháp cải thiện điều kiện lao động phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị nhằm phòng ngừa các nguy cơ rủi ro gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; các doanh nghiệp sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thực hiện việc kiểm định theo quy định của pháp luật.

Đoàn liên ngành củng yêu cầu người lao động có ý thức chấp hành nghiêm túc nội quy, quy trình ATVSLĐ trong quá trình sản xuất, làm việc tại đơn vị; tích cực tham gia cùng người sử dụng lao động thực hiện các biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động tại doanh nghiệp; ý thức sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã chỉ ra một số doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ những quy định của pháp luật về ATVSLĐ, như: Việc đầu tư cải tiến công nghệ hiện đại nhằm bảo đảm an toàn, cải thiện điều kiện lao động còn hạn chế; xây dựng tổ chức bộ máy chuyên trách về ATVSLĐ gặp nhiều khó khăn; vẫn còn tình trạng chưa thực hiện kiểm định lại các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ hoặc chưa thực hiện khai báo sử dụng cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động theo quy định; tại thời điểm kiểm tra chưa thực hiện huấn luyện định kỳ về công tác ATVSLĐ cho nhóm đối tượng NLĐ làm các ngành, nghề có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ theo quy định.

Thời điểm kiểm tra, Đoàn liên ngành đã chỉ rõ 4/4 doanh nghiệp chưa thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, chưa lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe người lao động, chưa bố trí tủ thuốc sơ cấp cứu tại công trường, nơi làm việc để thuận tiện cho việc sơ cấp cứu tại chỗ; chưa trang bị phương tiện kỹ thuật, dụng cụ y tế để phục vụ ứng cứu, sơ cứu khi xảy ra sợ cố tai nạn lao động; chưa thực hiện báo cáo định kỳ công tác ATVSLĐ.

(Nguồn tin: baodansinh.vn)