Xí nghiệp Xăng dầu K131 Hải Phòng: Nâng cao ý thức của người lao động trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động

15/06/2021
Nằm trên địa bàn xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Xí nghiệp xăng dầu K131 được thành lập từ năm 1970, tiền thân là Kho Xăng dầu K131, đến năm 1995 được đổi tên thành Xí nghiệp Xăng dầu K131 trực thuộc Công ty Xăng dầu B12 – Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam).


Hoạt động trong lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, vệ sinh lao động nên Xí nghiệp xăng dầu K131 Hải Phòng luôn quan tâm nâng cao ý thức của người lao động trong tuân thủ quy định về an toàn lao động
Xí nghiệp có nhiệm vụ tiếp nhận xăng dầu từ Quảng Ninh và bơm chuyển xăng dầu bằng đường ống, đảm bảo bình ổn nguồn xăng dầu cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh – quốc phòng cho hầu hết các tỉnh phía Bắc và tổ chức dự trữ xăng dầu cho quốc gia. Các công trình xăng dầu do Xí nghiệp quản lý là hệ thống công trình quan trọng của Nhà nước nhằm thực hiện vai trò chủ đạo kinh doanh xăng dầu, phục vụ và điều tiết xăng dầu trong nền kinh tế quốc dân.
Xí nghiệp quản lý, khai thác hệ thống công trình xăng dầu gồm kho xăng dầu rộng gần 100.000m2 gồm 10 bể chứa xăng dầu với tổng sức chứa 52.000m2, hệ thống đường ống dẫn xăng dầu dài trên 30km đi qua địa bàn 11 xã, phường thuộc huyện Thủy Nguyên, huyện An Dương và quận Hồng Bàng. Hệ thống đi qua các địa hình phức tạp lại không có hàng rào ngăn cách bảo vệ. Khi tổ chức vận tải xăng dầu trên tuyến ống, áp suất trong đường ống đạt từ 30 đến 65kg/cm3, nếu có sự cố xảy ra thì xăng dầu phun cao và lan nhanh trên diện rộng, trong trường hợp không được phát hiện kịp thời và có các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn thì nguy cơ cháy nổ rất dễ xảy ra và thiệt hại khó lường.
Xác định vai trò quan trọng của công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, Xí nghiệp đã thành lập Hội đồng Bảo hộ lao động trực tiếp do đồng chí Giám đốc làm Chủ tịch Hội đồng, bố trí cán bộ chuyên trách công tác an toàn lao động, với mạng lưới an toàn – vệ sinh viên của Xí nghiệp gồm 23 thành viên.

Hàng năm, đơn vị lập Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động cùng kế hoạch sản xuất kinh doanh và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả
Hàng năm Xí nghiệp đều lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động cùng kế hoạch sản xuất kinh doanh và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, thực hiện huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động theo đúng quy định. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ công nhân viên 01 năm/1 lần; khám phát hiện bệnh nghề nghiệp đối với người lao động làm việc trong môi trường có yếu tố nguy hiểm, độc hại và tổ chức 01 đợt khám chuyên khoa cho toàn thể lao động nữ. Hàng năm, Xí nghiệp đều tổ chức đo quan trắc môi trường lao động, kiểm định các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
Tại các vị trí sản xuất kinh doanh đều niêm yết đầy đủ quy trình vận hành, các nội quy, quy định, biển báo, biển cấm… Trang bị đầy đủ các phương tiện kỹ thuật, túi y tế để đảm bảo ứng cứu, sơ cứu kịp thời khi xảy ra sự cố, mua sắm đầy đủ cơ số thuốc thông thường, trang bị phương tiện cấp cứu y tế như cáng, nẹp, băng… theo đúng quy định.
Để đảm bảo an toàn lao động, Xí nghiệp xác định có 2 yếu tố quan trọng nhất để thực hiện, đầu tiên phải là ý thức của người lao động, tiếp đến là vai trò của ứng dụng khoa học kỹ thuật. Xí nghiệp đã đầu tư khoa học kỹ thuật vào sản xuất để hạn chế tác động của con người, nhờ đó hạn chế hao hụt xăng dầu và tác hại đối với sức khỏe người lao động. Trong nhiều năm liền Xí nghiệp không để xảy ra tai nạn lao động.
Ngoài ra, công tác tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động cũng được chú trọng với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng tạo được sự lan tỏa trong công nhân lao động, góp phần nâng cao nhận thức của người lao động về an toàn, vệ sinh lao động, nhằm giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Cùng với việc phát triển sản xuất kinh doanh, Xí nghiệp còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội – từ thiện. Nhiều năm liền Xí nghiệp được Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Cục An toàn Lao động, UBND thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố tặng Bằng khen, Giấy khen các loại. Giữ vững các kết quả đạt được trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, Xí nghiệp Xăng dầu K131 đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Cờ thi đua cho tập thể Xí nghiệp./.
Minh Anh

(Nguồn tin: Tạp chí điện tử Lao động và Xã hội)