Thách thức và cơ hội để phát triển khoa học An toàn, vệ sinh lao động

17/12/2021
Bảo đảm sức khỏe, tính mạng của người lao động là vấn đề luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, vì một xã hội an toàn và một nền sản xuất an toàn; trong đó, người lao động là trung tâm của các chính sách, các đề tài nghiên cứu khoa học về an toàn, vệ sinh lao động.


(Nguồn tin: cuocsongantoan.vn)