Tổng kết 5 năm thi hành Luật An toàn, Vệ sinh lao động trong hệ thống Công đoàn

30/12/2021
Sáng nay (30/12/2021), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội thảo trực tuyến Tổng kết 5 năm thi hành Luật An toàn, Vệ sinh lao động trong hệ thống Công đoàn.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đại diện lãnh đạo Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động, đại diện Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và cán bộ trực tiếp làm công tác ATVSLĐ.


Toàn cảnh hội thảo tại điểm cầu Tổng Liên đoàn

Theo đánh giá của Tổng LĐLĐVN, Luật ATVSLĐ năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã cơ bản kịp thời đáp ứng yêu cầu cụ thể hóa các chính sách pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho công tác ATVSLĐ được thực thi và góp phần đưa công tác quản lý nhà nước và việc tuân thủ pháp luật ATVSLĐ ngày càng hiệu quả hơn, đảm bảo tốt hơn quyền lợi, sức khỏe, tính mạng của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Quá trình thực hiện Luật ATVSLĐ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, công tác quản lý nhà nước vệ ATVSLĐ ngày càng đi vào nền nếp, có chiều sâu, trên cơ sở sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương cũng như giữa các sở, ban ngành, tổ chức ở địa phương. Việc thực hiện chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN, thực hiện chính sách ATVSLĐ đối với lao động đặc thù có nhiều tiến bộ, nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định. Nhiều doanh nghiệp đã áp dụng các tiêu chuẩn quản lý quốc tế vào quản lý ATVSLĐ tại doanh nghiệp, chấp hành nghiêm các quy định về chế độ bảo hộ lao động, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, công tác phòng chống cháy nổ được thực hiện nghiêm túc. Hầu hết người lao động đã được các cấp Công đoàn tuyên truyền, người sử dụng lao động huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động…

Tuy nhiên, qua thực tiễn 5 năm thực hiện Luật ATVSLĐ cũng đã phát sinh một số bất cập cần sửa đổi, bổ sung các văn bản dưới luật cho phù hợp với thực tế như các quy định về Bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện cho lao động không có quan hệ lao động; thực hiện các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, phòng chống BNN cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; quy định về huấn luyện ATVSLĐ; chính sách đối với lao động nặng nhọc, độc hại nguy hiểm; quy định về điều tra tai nạn lao động; vấn đề người lao động bị nhiễm COVID-19;...


TS. Nguyễn Anh Thơ, Quyền Viện trưởng Viện Khoa học ATVSLĐ phát biểu tại hội thảo

Hội nghị cũng được nghe nhiều ý kiến chia sẻ thuận lợi, khó khăn trong thời gian thi hành Luật ATVSLĐ như sự chồng chéo, trùng lắp giữa các quy định của Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành với các luật khác liên quan đến công tác ATVSLĐ như: Luật khai thác khoáng sản; Luật bảo vệ môi trường; Luật xây dựng, Luật hóa chất, Luật điện lực...; quy định về việc chấp hành các quy định pháp luật về ATVSLĐ của một số doanh nghiệp còn chưa tốt; công tác quản lý về ATVSLĐ đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động còn nhiều khó khăn; công tác quan trắc môi trường lao động chưa được quy định cụ thể về địa điểm, thời gian quan trắc và chưa phù hợp với một số lĩnh vực đặc thù…

Để những hạn chế đó sớm được nghiên cứu, khắc phục, giúp Luật ATVSLĐ thực sự đi vào cuộc sống, Tổng LĐLĐVN cũng đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ban, Ngành trong việc tăng cường công tác giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về ATVSLĐ; xem xét sửa đổi một số nội dung của Luật ATVSLĐ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; sửa đổi đồng bộ các quy định trong Luật ATVSLĐ, Bộ Luật Lao động, Luật Hóa chất, Luật Điện lực, Luật Phòng cháy chữa cháy...; tăng cường đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ về ATVSLĐ, sức khỏe nghề nghiệp, ứng dụng công nghệ, số hóa hoạt động ATVSLĐ. Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn cần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác ATVSLĐ; đổi mới hình thức, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông về công tác ATVSLĐ; đẩy mạnh công tác giám sát của tổ chức công đoàn về việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ...


(Nguồn tin: Vnniosh.vn)