Thanh Hóa: Yêu cầu tăng cường quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng

13/02/2023
UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan và các chủ đầu tư về việc tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Một trong những công trình đang được thi công xây dựng trên địa bàn TP Thanh Hóa. Ảnh: Hương Trà

Ngày 7/2, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Để đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình, ngăn ngừa những sự cố gây hậu quả đáng tiếc… Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn phải thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình.

Các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong thi công xây dựng của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Cương quyết dừng thi công xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn trong thi công xây dựng nếu phát hiện tại công trình, công trường xây dựng có nguy cơ mất an toàn.

Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư và các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng chỉ đạo các nhà thầu xây dựng trên địa bàn phải thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong thi công xây dựng, phải bố trí đầy đủ nguồn lực, đảm bảo kinh phí đảm bảo an toàn lao động tại công trường theo đúng quy định của pháp luật theo quy định tại Điều 109 Luật Xây dựng năm 2014.

Các nhà thầu thi công xây dựng, phải thực hiện xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng đúng quy chuẩn kỹ thuật và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, trong đó có các biện pháp kỹ thuật an toàn đối với hố đào sâu đang thi công để tránh người bị rơi ngã, tai nạn và thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng tại công trường.

Sở Xây dựng thường xuyên rà soát, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện và xử lý kịp thời theo đúng các quy định của pháp luật.

Hương Trà

(Nguồn tin: thanhtra.com.vn)