Cà Mau: Cương quyết dừng thi công nếu thấy mất an toàn lao động

13/02/2023
Ngày 9.2, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo siết chặt công tác đảm bảo an toàn lao động tại các công trình thi công trên địa bàn. Cương quyết dừng thi công nếu thấy mất an toàn lao động.


Thi công trở lại sau sự cố sập cầu Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ

Không đảm bảo an toàn cho dừng thi công

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong thi công xây dựng của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Cương quyết dừng thi công xây dựng nếu phát hiện tại công trình, công trường xây dựng có nguy cơ gây mất an toàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn trong thi công xây dựng theo quy định pháp luật.


Đảm bảo an toàn trong khi công cầu Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau khi thi công trở lại sau sự cố sập cầu. Ảnh: Nhật Hồ

Yêu cầu các chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong thi công xây dựng; phải bố trí đầy đủ nguồn lực, đảm bảo kinh phí theo quy định cho công tác đảm bảo an toàn lao động tại công trường.

Các chủ thể có liên quan phải nghiêm túc thực hiện đúng, đủ các yêu cầu đối với công trường xây dựng theo quy định.

Đối với các nhà thầu thi công xây dựng, phải thực hiện xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Trong đó, có các biện pháp kỹ thuật an toàn đối với hố đào sâu (hố cọc, móng...) đang thi công để tránh người bị rơi ngã, tai nạn; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng tại công trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng chính thức ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2023 trên địa bàn tỉnh với chủ đề: Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc.

Thời gian tổ chức các hoạt động “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2023 từ ngày 1-31.5, với các nội dung chủ yếu như: Tổ chức lễ phát động và các hoạt động, sự kiện truyền thông, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động rộng rãi tới các bộ phận, đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp, người lao động và các thành viên, hội viên, nhân dân với hình thức phù hợp; công khai các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định. 

Nâng cao chất lượng các hoạt động tư vấn, tập huấn, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động gắn với đặc điểm, đặc thù sản xuất của ngành, nghề, lĩnh vực, đặc biệt là trong các công việc có nguy cơ rủi ro cao..., chú trọng huấn luyện thực hành, kỹ năng đánh giá nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động.

Tăng cường tổ chức kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Đề nghị Công đoàn phát huy vai trò

Theo kế hoạch, các cấp Công đoàn tăng cường thông tin, tuyên truyền về các hoạt động trong “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2023, chú trọng phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, các mô hình chăm lo lợi ích đoàn viên công đoàn hiệu quả, các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.


Đảm bảo an toàn trong thi công các công trình tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ

Thông qua các hoạt động nhằm thúc đẩy các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Đẩy mạnh các chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện lao động, rà soát, xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, đánh giá nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, tiếp tục động viên, khích lệ đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động làm việc hăng say, nhiệt tình, sáng tạo.

(Nguồn tin: laodong.vn)