Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

24/11/2023
Sáng 22-11, Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18-9-2013 của Ban Bí thư về "đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế". Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì Hội nghị.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội có sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động. Công tác quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động được tăng cường và dần đi vào chiều sâu.


Quang cảnh Hội nghị

Đặc biệt, 10 năm qua thành phố tổ chức gần 10 lễ phát động tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, thu hút hàng chục nghìn người dân, người lao động và người sử dụng lao động tham gia. Hoạt động đào tạo, tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm thực hiện nghiêm túc và và ngày càng được nâng cao về mặt chất lượng.

Cùng với đó, các doanh nghiệp chấp hành các quy định về đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Thủ tục, hồ sơ giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Luật an toàn vệ sinh lao động đã có sự thay đổi đáng kể.

Tỷ lệ các cơ sở lao động thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động ngày càng tăng, với hơn 299.000 lượt người lao động được khám sức khỏe định kỳ, 27.900 lượt người lao động được khám bệnh nghề nghiệp.

Công tác Thanh tra, kiểm tra và điều tra tai nạn lao đông được các cấp các ngành quan tâm thực hiện, nhất là hoạt động thanh tra, kiểm tra được thực hiện định kỳ, thường xuyên, liên tục; từ đó phối hợp trong việc điều tra, kết luận các vụ tai nạn lao động, nhằm đảm bảo cơ sở vững chắc để giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động.


Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương kết quả các sở, ban, ngành  và các doanh nghiệp đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác ATVSLĐ còn nhiều khó khăn, tồn tại, các cấp, ngành, đơn vị cần quan tâm nghiên cứu để có biện pháp khắc phục.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị thời gian đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong tình hình mới; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội thành phố, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân, người lao động được đảm bảo…

Trong công tác thông tin tuyên truyền, giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, định hướng công tác thông tin truyên truyền trong và ngoài doanh nghiệp đến các địa bàn khu dân cư toàn thành phố; phổ biến quán triệt công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức để hiểu rõ tầm quan trọng công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, định hướng thông tin, đấu tranh với các quan điểm sai trái, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân, các mô hình tiêu biểu trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân tích cực, chủ động thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động thành phố giai đoạn 2022- 2025; giám sát, phản biện các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động, người sử dụng lao động nhằm xây dựng môi trường sống được bình yên, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng sống trên toàn địa bàn thành phố.


Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW

"Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn đổi mới, nội dung phương thức tổ chức hoạt động, chú trọng nghiên cứu, hướng dẫn, nâng cao chất  lượng tổ chức hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh lao động đối với công đoàn cơ sở doanh nghiệp. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành trong việc thực hiện công tác điều tra tai nạn lao động. Thực hiện tốt công tác chăm lo đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động tại đơn vị, doanh nghiệp", Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp trình bày 10 tham luận về các ý kiến, kiến nghị liên quan đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW.

Dịp này, UBND thành phố tặng bằng khen cho 6 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW. 

KHÁNH NHI

(Nguồn tin: https://danang.gov.vn/)