WHO/ILO: Kế hoạch khung về rà soát, đánh giá hệ thống các trường hợp phơi nhiễm với rủi ro ecgonomi và ảnh hưởng của phơi nhiễm nghề nghiệp với các yếu tố rủi ro về ecgonomi tới bệnh viêm khớp gối và một số bệnh cơ xương khớp khác ở NLĐ

29/05/2019
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đang xây dựng một phương pháp chung nhằm ước tính gánh nặng nghề nghiệp do thương tật và bệnh tật ảnh hưởng lên các quốc gia và trên quy mô toàn cầu (phương pháp chung WHO/ILO), với sự hỗ trợ của một mạng lưới chuyên gia rộng khắp.

Trong bài báo này, chúng tôi sẽ trình bày kế hoạch khung về rà soát và đánh giá một cách có hệ thống các thông số giúp ước tính số năm sống hiệu chỉnh theo mức độ tàn tật gây ra bởi bệnh viêm khớp gối và hông mãn tính cũng như một số chứng bệnh cơ xương khớp được lựa chọn khác, do người lao động phơi nhiễm nghề nghiệp với các rủi ro về egonomi, nhằm hỗ trợ xây dựng phương pháp chung WHO/ILO.

Mục tiêu

Mục tiêu của chúng tôi hướng tới rà soát một cách hệ thống các nghiên cứu về phơi nhiễm nghề nghiệp với các yếu tố rủi ro ecgonomi (Rà soát có hệ thống 1), và, đánh giá một cách hệ thống và phân tích tổng hợp các dự đoán về ảnh hưởng của phơi nhiễm với các yếu tố rủi ro ecgonomi tới bệnh viêm khớp gối và hông mãn tính cũng như một số chứng bệnh cơ xương khớp được lựa chọn khác (Đánh giá có hệ thống 2), áp dụng phương pháp Hướng dẫn Điều hướng (Navigation Guide) làm khuôn mẫu tổ chức thực hiện, tiến hành song song hai hoạt động một cách cân đối, hỗ trợ lẫn nhau.

Nguồn dữ liệu

Bên cạnh hoạt động Rà soát có hệ thống 1 và Đánh giá có hệ thống 2, chúng tôi sẽ tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu học thuật điện tử, thu thập hồ sơ/tư liệu liên quan từ các nghiên cứu đã và chưa công bố, bao gồm các cơ sở dữ liệu Medline, EMBASE, Web of Science, CISDOC và PsycINFO. Chúng tôi cũng sẽ tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu điện tử các văn bản sở hữu trí tuệ; tìm trên các công cụ tìm kiếm trực tuyến và tra cứu trong trang web của các tổ chức; tra cứu thủ công từ danh sách tài liệu tham khảo của lần đánh giá trước và các hồ sơ nghiên cứu kèm theo; đồng thời, chúng tôi sẽ tham khảo bổ sung ý kiến chuyên gia.

Đối tượng nghiên cứu và các tiêu chí chọn lựa

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin của các đối tượng trong độ tuổi lao động (≥ 15 tuổi) thuộc mọi thành phần kinh tế chính thức và không chính thức, tại tất cả các quốc gia thành viên của WHO và ILO, loại trừ lao động trẻ em (< 15 tuổi) và những người nội trợ/giúp việc gia đình không được trả lương. Các yếu tố rủi ro nghề nghiệp về ecgonomi được xác định bao gồm: hoạt động cần gắng sức; tư thế phức tạp; hoạt động lặp lại; rung động bàn tay-cánh tay; hoạt động nâng nhấc; hoạt động quỳ gối và/hoặc ngồi xổm; và hoạt động leo trèo. Các ảnh hưởng về bệnh lý được nghiên cứu bao gồm: i) bệnh viêm khớp mãn tính và ii) các bệnh cơ xương khớp khác (như: hội chứng rotator cuff; chứng viêm gân nhị đầu (bicipital tendinitis); viêm gân lắng đọng canxi (calcific tendinitis); chứng cọ xát khớp vai (shoulder impingement); viêm bao hoạt dịch vai (bursitis shoulder); chứng viêm cơ giữa và viêm cơ ngoài tại vị trí bám vào mỏm lồi cầu xương cánh tay (epicondilitis medialis, epicondilitis tendinitis); chứng viêm bao gân khuỷu tay (bursitis elbow); viêm bao gân hông (bursitis hip); hội chứng mềm sụn mặt dưới xương bánh chè (chondromalacia patellae); chứng thoái hóa meniscus disorders; và/hoặc viêm bao gân đầu gối (bursitis knee)). Đối với hoạt động Rà soát có hệ thống 1, chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu định lượng về tỉ lệ mắc bệnh tương ứng các mức độ phơi nhiễm nghề nghiệp với các yếu tố rủi ro ecgonomi, được phân loại theo quốc gia, giới tính, độ tuổi và khu vực nghề nghiệp hoặc ngành nghề. Đối với hoạt động Đánh giá có hệ thống 2, chúng tôi sẽ tiến hành các thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên, các nghiên cứu đoàn hệ, nghiên cứu bệnh-chứng, và các nghiên cứu can thiệp có kiểm soát khác để ước tính ảnh hưởng tương đối của phơi nhiễm nghề nghiệp với các yếu tố rủi ro ecgonomi tới tỉ lệ mắc bệnh viêm khớp mãn tính và/hoặc các bệnh cơ xương khớp được lựa chọn khác, so sánh với mức phơi nhiễm rủi ro tối thiểu theo lý thuyết (tức là mức không phơi nhiễm).

Xem chi tiết tại đây (EN)

Biên dịch: Hoàng Phương

(Nguồn tin: ilo.org)