Nghiên cứu mới chi tiết về sự phổ biến của tình trạng mất thính lực ở người lao động phơi nhiễm tiếng ồn ngành khai thác mỏ và khai thác dầu khí

09/12/2019
Một nghiên cứu mới xuất bản trên Tạp chí Y học Công nghiệp Mỹ là nghiên cứu đầu tiên kiểm tra sự phổ biến của tình trạng mất thính lực và rủi ro theo ngành trong lĩnh vực khai thác dầu khí và trong hầu hết các ngành công nghiệp thuộc lĩnh vực khai khoáng.

Các nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Mỹ (NIOSH) đã phát hiện ra rằng ở nhiều ngành công nghiệp thuộc các lĩnh vực kể trên, tối thiểu 25% người lao động bị mất thính lực. Tại một số ngành công nghiệp, tỉ lệ này là hơn 30%.

TS. Elizabeth Masterson, nhà dịch tễ học và đồng tác giả của nghiên cứu này cho biết: “Nghiên cứu đã nêu bật được tỷ lệ lớn người lao động bị mất thính lực và nhận diện các ngành công nghiệp trong những lĩnh vực kể trên chịu nhiều tác động nhất”. “Mất thính lực nghề nghiệp hoàn toàn phổ biến và biết được những đối tượng người lao động nào đang gặp rủi ro lớn nhất có thể giúp hỗ trợ xây dựng các chiến lược riêng biệt nhằm bảo vệ thính lực cho họ”.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành kiểm tra thính lực đồ cho 1.9 triệu người lao động tiếp xúc với tiếng ồn ở tất cả các ngành công nghiệp gồm 9.389 người thuộc ngành khai khoáng và 1.076 người thuộc ngành khai thác dầu mỏ. Tổng quan cho thấy 16% người lao động ở tất cả các ngành công nghiệp đều bị mất thính lực, so sánh với 24% trong ngành khai khoáng và 14% trong ngành khai thác dầu mỏ. Tuy nhiên, nhiều ngành công nghiệp thuộc lĩnh vực khai khoáng và khai thác dầu mỏ đã vượt quá con số tổng thể. Những kết luận chính rút ra như sau:

Trong lĩnh vực khai khoáng

- Tổng quát, 24% người lao động tiếp xúc với tiếng ồn trong lĩnh vực khai khoáng bị mất thính lực.

- Người lao động tiếp xúc với tiếp ồn trong ngành khai thác đá, sỏi xây dựng có tỷ lệ phổ biến mất thính lực cao nhất chiếm 36%, tiếp theo là ngành khai thác quặng Uranium-Radium-Vanadium (31%), ngành khai thác bề mặt than bitum và than non (28%), khai thác quặng sắt (27%), khai thác quặng niken và quặng đồng (24%).

- Người lao động tiếp xúc với tiếng ồn trong các hoạt động hỗ trợ cho ngành khai thác than gặp rủi ro mất thính lực cao gấp hai lần người lao động tiếp xúc với tiếng ồn trong ngành chuyển phát nhanh và thư tín, ngành công nghiệp có sự so sánh mức độ phổ biến thấp.

- Người lao động tiếp xúc với tiếng ồn tại mỏ khai thác vàng có rủi ro mất thính lực cao hơn 71 lần so với người lao động tiếp xúc với tiếng ồn ngành chuyển phát nhanh và thư tín, ngành công nghiệp có sự so sánh mức độ phổ biến thấp.

Trong lĩnh vực khai thác dầu mỏ

- Tổng quát, 24% người lao động tiếp xúc với tiếng ồn trong lĩnh vực khai khoáng bị mất thính lực.

- Trong ngành khai thác hóa lỏng khí tự nhiên, 28% người lao động tiếp xúc với tiếng ồn bị mất thính lực và có mức rủi ro mất thính lực cao hơn 76% so với người lao động tiếp xúc với tiếng ồn trong ngành chuyển phát nhanh và thư tín, ngành công nghiệp có sự so sánh mức độ phổ biến thấp.

- Không có dữ liệu về hai ngành công nghiệp lớn nhất (Khai thác khí tự nhiên và dầu thô; Khoan giếng dầu khí), chỉ ra rằng việc giám sát người lao động  là rất cần thiết.

Nghiên cứu chỉ rõ việc tiếp xúc với tiếng ồn là yếu tố rủi ro đầu tiên đối với tình trạng mất thính lực nghề nghiệp. Khoảng 61% tổng số người lao động trong ngành khai khoáng và khai thác dầu mỏ tiếp xúc với tiếng ồn nguy hại khi làm việc. Không chỉ có tiếng ồn gây mất thính lực, nghiên cứu trước đây của NIOSH cũng cho thấy vấn đề này liên quan đến hiện tượng huyết áp cao và tăng cholesterol. Phơi nhiễm hóa chất cũng có thể đặt ra rủi ro cho người lao động trong các lĩnh vực kể trên.

Mất thính lực nghề nghiệp hoàn toàn có thể phòng ngừa

Đối với công tác phòng ngừa mất thính lực nghề nghiệp, NIOSH khuyến cáo loại bỏ hoặc giảm thiểu tiếng ồn tại nguồn và khi tiếng ồn không thể được giảm về tới mức an toàn, thì cần triển khai chương trình bảo toàn thính lực hiệu quả. Các biện pháp kiểm soát kỹ thuật cho thấy nhiều hứa hẹn trong việc giảm thiểu tiếng ồn từ thiết bị máy móc trong ngành khai mỏ và các công nghệ này có thể được phát triển và sử dụng ở bất kỳ nơi nào có thể, ở cả hai lĩnh vực. Luân chuyển người lao động ra khỏi các khu vực có tiếng ồn lớn và các nhiệm vụ công việc gây tiếng ồn để giảm thời gian tiếp xúc cũng là một biện pháp phòng ngừa mang tính quyết định. Những rào cản đối với việc sử dụng các dụng cụ bảo vệ thính giác cũng cần được nhận diện và xóa bỏ.

(Nguồn tin: cdc.gov/niosh)